„BONUS PASTOR"

Bonus Pastorprzeznaczony głównie dla duchowieństwa pod zaborem austr. i pastoralnej duchowieństwa.

IAM BONE PASTOR PETRE, Dobry pasterzu, przyjmij

zwrotkę hymnu —> Aurea luceet decore roseo; w BR występuje z incipitem Beate pastorPetre (Chev 2371; Karyłowski 191; Gładysz 128; J.