Pasterz

Czytaj Dalej

Dobry Pasterz

Niekiedy postać Bo-ga-Pasterza jest opatrzona monogramem Chrystusa albo literami AD, jeden raz splecione są z sobą litery |A| — nayioę („niepokalany pasterz”), jak określa Go napis nagrobny Abercjusza.

DOBRY PASTERZ - KULT

Obietnice te zrealizował Jezus Chrystus, Wielki Pasterz (Hbr 13,20), Najwyższy Pasterz (1 P 5,4), Pasterz i Stróż (1 P 2,24--25), prowadzący swe owce do źródeł wód życia (Ap 7,17); obraz D.

DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

figur NMP w postaciach pasterek (Wj 2,16-17) i oblubienicy z Pnp (1,7-8; 2,16; 6,2-3), przede wszystkim zaś do udziału Maryi w historii zbawienia (Nowa Ewa, Matka Karmicielka Chrystusa Pasterza i Chrystusa Mist. niedzielę Dobrego Pasterza); w kalendarzu asumpcjonistek i MR było 3 IX, po reformie liturg.

DOBRY PASTERZ - IKONOGRAFIA

W najwspanialszym dziele późnego antyku — mozaice z 450 w Mauzoleum Galii Placydii w Rawennie — bukoliczny motyw pasterza siedzącego pomiędzy owcami został podniesiony do rangi przedstawienia Chrystusa-Pasterza jako Króla z aureolą, w złotej tunice i purpurowej chlamidzie, trzymającego w dłoni crux gemmata; nawiązano tu do starotest.

Pasterz

W wielu kulturach pasterz ma relig. Bóg jest Pasterzem ludu Izraela; Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem: jest to najczęściej przedstawiany wizerunek Chrystusa we wczesnym chrzęść.

DOBRY PASTERZ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

z Piacenzy (-> Dobry Pasterz IV 10°); ° siostry D. z Kremony (-* Dobry Pasterz IV 5°); 1976 liczyły 217 sióstr i 32 domy w diecezjach wł.

HOŁD PASTERZY

Stwosza, kwatera Tryptyku z Lusiny, po 1500, MNKr),w których niekiedy pasterze składają dary w postaci baranków,treść zaś dzieła inspirowana jest dodatkowo objawieniamiśw.

Pasterz

Jako Dobry Pasterz daje On życie swoje za owce (J 10, 11-16; Hbr 13, 20, 1 P 2, 25). Wzywa on innych do tego by byli pasterzami Kościoła, ale lud pozostaje Jego owcami (J 21, 15-17, 1 P 5, 1-4).

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnica. Przyjęła imię: Maria od PanaJezusa Dobrego Pasterza.

PASTERKA

Msza pasterska, pierwsza msza w święto Bożego Narodzenia, odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia, związana z legendą o wezwaniu pasterzy do groty betlejemskiej; pastuszka, dziewczyna zajmująca się pasaniem trzody; dawn.

DOBRY PASTERZ

obrazu pasterza i owiec, przypisany sobie przez -> Jezusa Chrystusa ze względu na jego postawę powsz.

DOBRY PASTERZ - BRACTWA

był abp lwowski, a na członków honor, przyjmowano osoby świeckie; organem był 2-tygodnik „Dobry Pasterz", red.

FORTEM PIUMQUE PRAESULUM, Chwalmy mężnego pasterza

1573); wysławia Świętego jako dobrego i mężnego pasterzaKościoła, nauczyciela wiary wykładającego Pismo św.

Pasterz różowy

Pasterz różowy żyje na otwartych przestrzeniach Europy południowo-wschodniej i w przyległych częściach Azji, aż do Azji Środkowej.

IAM BONE PASTOR PETRE, Dobry pasterzu, przyjmij

Hymn brewiarzowy przypisywany Elpis (PL 63,538), RabanowiMaurowi (PL 112,1160) lub nieznanemu autorowi zVIII-IX w. (Lentini); tworzy 3. zwrotkę hymnu —> Aurea luceet decore roseo; w BR występuje z incipitem Beate pastorPetre (Chev 2371; Karyłowski 191; Gładysz 128; J. PiwowarczykHymny brewiarza rzymskiego, Pz...