Pasożyty

Czytaj Dalej

Związki pomiędzy zwierzętami - pasożyty i partnerzy

Związki pomiędzy zwierzętami należącymi do różnych gatunków są częste w przyrodzie. Większość z nich jest oparta na odnoszeniu korzyści przez jedną ze stron, ale niektóre są przejawem rzeczywistej współpracy. Komensalizm Żarłacz tygrysi jest drapieżnym rekinem wzbudzającym grozę i...

PASOŻYT

Organizm zwierzęcy lub roślinny, który żyje kosztem innego organizmu, jego żywiciela. Związek pomiędzy obojgiem organizmów nazywamy -> pasożytnictwem. Pasożyt żyje na żywicielu lub w jego tkankach, które stanowią dla niego zarówno pokarm jak i przestrzeń życiową. Ponieważ żywiciel może żyć...

Pasożyty

Pasożyty to organizmy zwierzęce lub roślinne wykorzystujące inny organizm jako środowisko życia i zdobywania pożywienia. Najczęstszymi pasożytami człowieka są organizmy zwierzęce, które wywołują choroby zwane parazytozami.

Pasożyty bytujące w jelitach człowieka zaliczamy do robaków i...

Pasożyty korzeniowe

Nie wszystkie gatunki roślin pasożytniczych przy­twierdzają się do łodyg. Niektóre, takie jak zaraza (Orobanche) i łuskiewnik (Lathraea), występują­ce w lasach i zaroślach, przyczepiają się do korze­ni drzew i krzewów. Jedynymi normalnie widocz­nymi organami tych roślin są kwiaty, które muszą...

Choroby bakteryjne i pasożyty skóry

Choroby bakteryjne i pasożyty skóry Paciorkowce - rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich]. Ich podziały zachodzą wzdłuż jednej osi i dlatego rosną one w łańcuchu lub parach (stąd nazwa Streptococcus pochodząca od greckiego "streptos" oznaczającego coś łatwo wyginającego się). np. róża Choroby ropne RÓŻA Częsta, ostra, rumieniowa, gwałtownie szerząca się infekcja skóry z towarzyszącymi objawami ogólnymi. Czynnikiem etiologicznym jest najczęściej ...

PASOŻYTY

PASOŻYTY - - organizmy cudzożywnc, czyliżyjące kosztem innego organizmu żywego; mogąone doprowadzić do całkowitego zniszczeniaorganizmu żywiciela wskutek żywienia się jegociałem, zatruwania toksynami itp.

Pasożyt

Organizm roślinny lub zwierzęcy żyjący kosztem innego organizmu. Wyróżnia się p. bezwzględne (obligatoryjne) mogącerozwijać się jedynie na żywym podłożu roślinnym lub zwierzęcym oraz względne (fakultatywne) żyjące w zasadzie jako saprofit, lecz w sprzyjających warunkach mogący stać się...

Pasożyt

(parasitus, parasite); mikroorganizm lub organizm, który wykorzystuje jedno-'' stronnie inny organizm lub mikroorganizm jako środowisko życia, rozmnażania się i zdobywania potrzebnych związków energetycznych (pożywienia); p. bezwzględny (-, obligatory p.); p. bezwarunkowy; tkankowiec albo drobnoustrój...