Pasmo przenoszenia głosu

Uwzględniając bariery ochronne po obydwu stronach pasma (łącznie 600 Hz), niezbędne przy multipleksowaniu i wydzielaniu sygnałów mowy na większych częstotliwościach - rzeczywista szerokość pasma transmitowanego przez urządzenia telefoniczne i kanały transmisyjne wynosi 3400+600 = 4 kHz.

Zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego

Pasmo przemieszcza się nad kłykciem bocznym kości udowej wraz ze zginaniem i prostowaniem kolana. Do konfliktu i podrażnienia pasma, jak też zapalenia kaletki maziowej dochodzi najczęściej u biegaczy i rowerzystów.

Pasmo podczerwieni

Słabo wykorzystywane do tej pory widmo fal elektromagnetycznych z tego zakresu dostarcza pasma użytecznego o niezwykłej szerokości, ok.

Pasmo podstawowe

Pasmo podstawowe - naturalne pasmo przenoszenia sygnałów elektrycznych w torach miedzianych sieci LAN czyli bez stosowania modulacji sygnałów (brak sygnałów nośnych) w kablu transmisyjnym.

Szerokość pasma

Szerokość pasma jest wyrażona w hercach (Hz, kHz, MHz, GHz, THz), a dla zwykłej komutowanej linii telefonicznej wynosi 3,1 kHz międzynarodowego standardu POCSAG, definiującego zasady sygnalizacji i kodowania w systemach przywoławczych, a w ramach Unii Europejskiej (1992 r.

Transmisja w paśmie podstawowym

Ta transmisja zajmuje całą dostępną szerokość pasma nośnika transmisyjnego na potrzeby jednego kanału komunikacyjnego, chyba że stosuje się technologie współdzielenia medium przez wielu użytkowników podczas pracy z podziałem czasu (TDM).

Pasmo zażuchwowe

Pasmo zażuchwowe  towarzyszy żyłom skroniowym powierzchownym i w ich przedłużeniu ż.