Recenzje filmu pt. "Pasja" Mel'a Gibson'a

W całym zamieszaniu wokół "Pasji" nikt nie zainteresował się jakością filmu. - Widzowie w kinie na "Pasji" są trochę w podobnej sytuacji jak obserwatorzy średniowiecznych lub współczesnych misteriów pasyjnych.

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Pasja

Największe osiągnięcie w zakresie tej formy stanowią dwie pasje Johanna Sebastiana Bacha — Pasja według św. Z innych barokowych dzieł pasyjnych wymienić należy utwory Georga Philippa Telemanna oraz pasje jednego z synów wielkiego mistrza — Carla Philippa Emanuela Bacha.

„Pasja wg św. Mateusza" i „ Wielka msza h-moll"

fragmentarycznie zachowana Pasja wg sw. Marka i Pasja wg sw. Mendelssohna Pasji wg sw. Wielka msza h-moll (1733—38) jest obok Pasji wg sw.

PASJA

kantata, oratorium); nabożeństwo wielkopostne, pasyjne; wizerunek Chrystusa na krzyżu; cykl kolejnych scen przedstawiających mękę Chrystusa, rozpoczynający się od wjazdu do Jerozolimy, a kończący Zmartwychwstaniem, obejmujący zazw. Pasja wg św. Pasja wg św. Pasja wg św. Pasja wg św.

Pasje

Te czytania przerodziły sie z czasem w misteria pasyjne, coraz bogatsze, uzupełniane pózniej motetami (pasja motelowa). Tworzono arie i chorały (typ pasji oratoryjnej). Bacha pasja znalazła - po J.

Pasja

przedstawiano równieżw rzeźbionych cyklach —» Drogi Krzyżowej, pasyjnychkolumnach i ilustracjach Biblii.

Pasja

(łac. “cierpienie”)

1. Męka Pana Jezusa.

2. Opis męki Pana Jezusa czytany w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek.

3. W filozofii arystotelesowskiej przypadłość bytu przeciwstawiona akcji i oznaczająca “podleganie zmianom”.

Zob. Męka Pana Jezusa, Wielki Piątek, Wielki Tydzień.