PAS

Używano fcasów (z łyka, kory, niekiedy plecionych) już w epoce kamienia gładzonego; starożytni Grecy i Rzymianie znali pasy z kraj ki, kolorowej taśmy i z metalu (gł. ze złota); w śrdw. pasy, również rycerskie, produkowali paśnicy i pasamonicy zgrupowani w cechach.

W Polsce XVI i XVII w. szlachta...

Pieniński Pas Skałkowy

1. Pieniński pas skałkowy na tle Karpat W strukturze Karpat pieniński pas skałkowy tworzy wąską (od kilkuset metrów do około 20 km) samodzielną strefę tektoniczną oddzielającą wielkim łukiem Karpaty zewnętrzne (fliszowe) od Karpat wewnętrznych. Zachodnie zakończenie pasa znajduje się w Australii, wschodnie – w Rumunii. Długość pasa skałkowego wynosi około 600 km, co czyni go najdłuższą a zarazem najbardziej stałą jednostkę tektoniczną Karpat (fig.1).

Pas

Wskutek swego kolistego kształtu i funkcji umacniania jest symbolem siły, mocy, wyświęcenia, wierności (przywiązania do jakiejś, osoby. grupy lub żądania), ochrony i czystości. Natomiast zrabować komuś jego pas. znaczy pozbawić go jego związków i i jego siły, niekiedy też jego godności.

W Indiach...

Pas brzuszny

pas brzuszny; -> orteza z tkaniny gorsetowej, podtrzymująca trzewia i wspomagająca działanie mięśni brzu­cha. Specjalnym rodzajem p. b. są pasy ciążowe, pooperacyjne, a także pasy przepuklinowe.

Pas fałdów odbytniczych

Pas fałdów odbytniczych (zona columnaris). W odcinku górnym części kroczowej, czyli w pasie fałdów odbytniczych, nabłonek wielowarstwowy płaski podobny jest do nabłonka jamy ustnej, gardła czy przełyku. Granica między tym nabłonkiem a nabłonkiem wałeczkowatym części miednicznej przebiega linią...

Pas pośredni odbytnicy

Pas pośredni (zona intermedia), około 1 cm wysoki, tworzy tzw. pierścień odbytniczy (anulus haemorrhoidalis) położony tuż poniżej fałdów odbytniczych i zatok odbytniczych; tak samo jak pas poprzedni jest on wysłany nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, również jeszcze nie zrogowaciałym lub...

Pas

Dodatek do ubioru, noszonyzazwyczaj w talii, różnej szerokości,zapinany bądź wiązany, wykonywany ze skóry, metalu,dzianiny lub tkaniny.

Od wczesnego średniowiecza najpowszechniej używano p. skórzanych; wXII-XVII w. popularne były —> pasy metalowe; w Polscedo ubioru nar. używano w XVII-XVII1 w. p...

Szyna biodrowa z pasem

szyna biodrowa z pasem; rodzaj zawieszenia protezy uda o charakterze stabilizującym. Stosowana u osób z krótkim kikutem uda o ograniczonej ruchomości w stawie biodrowym i słabej sile mięśniowej w celu ustabilizowania protezy na kikucie oraz kon-roli ruchów protezowanej kończyny w stawie biodrowym...

Pas skórny odbytnicy

Pas skórny (zona cutanea) ku dołowi od pierścienia odbytniczego rozszerza się lejkowato i stopniowo przechodzi w skórę. Nabłonek jest zrogowaciały, zawiera barwnik, włosy oraz gruczoły potowe i łojowe, zwane gruczołami ko ł oodbytowymi (glandulae circumanales), które wydzielają specjalną...

Sklepienny pas, gurt

Płaski, konstrukcyjny łukpodsklepienny z cegły lub kamienia, wsparty nadwóch podporach, wzmacniający i podtrzymującysklepienie.

Występuje między przęsłami w sklepieniachkolebkowych, krzyżowych i krzyżowo-żebrowych(—> sklepienie).

W architekturze nowoż. pasysklepienne, wyrobione w gipsie lub tynku...

Pas kalifornijski

pas kalifornijski; rodzaj zawiesze­nia protezy uda u osób z krótkim kikutem uda. Ma formę pasa talio-wego, zwykle skórzanego. Wyposażo­ny jest w skośny łącznik skórzany z boczną ścianą leja protezy oraz dwa łączniki elastyczne: skośny przedni i prosty tylny. W mniejszym stopniu niż -> szyna biodrowa...

Pas śląski

pas śląski; najpowszechniej stoso­wany rodzaj zawieszenia protez uda. Zapobiega rotacji protezy na kikucie, kontroluje odwodzenie kończyny pro-tezowej w stawie biodrowym. Ma for­mę miękkiego pasa skórzanego lub parcianego, obejmującego podgrzebie-niowo biodro po stronie przeciwnej kończyny i zamocowanego...

System zabierkowy (blokowy, pasami)

S. eksploatacji złoża równoległymi pasami na całą wysokość czoła przodku – zabierki; kierunek postępu zabierki jest prostopadły do kierunku eksploatacji.

Miasta z pobrzeża, pojezierza i innych pasów

Gdynia - prawa miejsk.1926 W ciągu kilkunastu lat przekształciła Się z małej wioski na big ośr. Pot-miejski Przez wysiłek narodu zbudowano tu 1 z nowoczesnych portów w świecie.136km2,

252miesz,ośtransp,przemysł-stocznie, zakłady radio,przetwórstwo rybne. W ost.Latach rozwiną się handel...

Pas kontuszowy

Akcesorium poi. męskiego ubiorunar., sporządzany z cienkiej, wzorzystej, zazwyczajjedwabnej tkaniny, przewiązywany na kontuszu.

W XVII w. sprowadzane ze Wschodu p. wiązanojeszcze na żupanie; od XVIII w. noszono na kontuszukosztowne p.k. pers.; delikatne, dające się przewlecprzez pierścień, ind. p.k...

Pasy metalowe

Staropol. obręcze, popularne jużwśród średniow. rycerstwa, stały się powszechnie stosowanąozdobą stroju bogatego mieszczaństwai szlachty doby baroku. Używane prawie w całej Europie,w Polsce pojawiły się w XIV w., przetrwały dopocz. XVIII w. Można tu wydzielić dwa zasadnicze typy:

1) składające...

Pas bezpieczeństwa

Część → poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego i transportowego) w → wyrobisku i na → zwałowisku, na którą wejście lub wjazd grozi niebezpieczeństwem, m.in. wskutek → oberwania się mas skalnych; p.b. ustala się dla każdej maszyny od górnej i dolnej → krawędzi poszczególnych → ociosów, skarp...

Pas dla środków transportu

Wydzielona część poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego, transportowego, zwałowania), → pochylni, → upadowej dla środków transportu taśmowego, samochodowego, szynowego lub dla rurociągów technologicznych itp.

Pas drogowy

Wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod powierzchnią, w którym są zlokalizowane,→ droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Pas ochronny

P. terenu położony między górnym bezpiecznym → obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część → filara ochronnego.