Jan Chryzostom Pasek

Raz posłał go Jan Kazimierz z pilnym listem do Czarnieckiego, ale Pasek nie śpieszył się: utknął po drodze u znajomych i całe dwa tygodnie hulał i pił. Takim to człowiekiem był Pasek.

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

Pisał je Pasek pod koniec życia, kiedy zawodziła go już pamięć, więc mieszał i mylił fakty oraz daty. Pasek był tak "zakochany w sobie", tak dumny i pyszny, że nie potrafił zdobyć się na jakąkolwiek samokrytykę.

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

Potocki, w przeciwieństwie do Paska, nie spogląda z uwielbieniem na polskich Sarmatów. Pasek daje swoistą apoteozę stanu szlacheckiego, Potocki zauważa wady, ale mówi jak szlachcic do szlachcica – nie gani, nie ośmiesza, ale patetycznie, uroczyście wzywa do poprawy.

PAMIĘTNIKI PASKA ZWIERCIADŁEM EPOKI

Chytry Pasek, który nie chciał walczyć w obozie wojskowym, wyszedł z niego, wiedząc, że rywal dogoni go. W końcu Pasek zabił natręta i odciął rękę jego bratu.

Portret Polaka – Sarmaty w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska. Dokumentalne walory utworu.

Obok wypraw wojennych Pasek opisuje życie ziemianina, w którym nie brak sąsiedzkich zwad, procesów i bijatyk – sam Pasek stawał 18 razy przed sądem, w 1700 r. Wzór osobowy, prezentowany przez Paska, każe mu pomijać sprawy ganione przez opinię społeczną, np.

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Pasek żeni się z Anną Reniszewską-Łącką - wdową z sześciorgiem dzieci, starszą od niego. Pamiętniki Paska czyta się jak powieść, zapowiada gatunek powieści historycznej, wynalezionej przez Waltera Scotta.

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

· paski narzędzi- wyświetla lub ukrywa paski narzędzi. Aby wyświetlić pasek narzędzi, zaznacz pole wyboru obok nazwy tego paska. Opisane wyżej paski narzędzi z ich możliwościami są jedynie podstawowymi.

Wizerunek Sarmaty na podstawie ,, Pamiętników Chryzostoma Paska ”

Wystarczy przypomnieć znakomity fragment „Pamiętników”, w którym Pasek opisuje swe zaloty do Anny Łąckiej.   Paska).

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

Pasek nie bał się opisać mszę świętą, do której służył mając ręce zbroczone krwią wrogów. Pasek nie zdawał sobie sprawy, iż cechy szlachty, o których on mówił są złe, i że nie godzi się tak postępować.

Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Glosny opis mszy swietej, do której sluzyl Pasek majac rece zbroczone krwia wrogów, jest tego dowodem. Wystarczy przypomniec znakomity fragment "Pamietników", w którym Pasek opisuje swe zaloty do Anny Lackiej.

Jan Chryzostom Pasek (1636-1701)

Głośny opis mszy świętej, do której służył Pasek mając ręce zbroczone krwią wrogów, jest tego dowodem. Wystarczy przypomnieć znakomity fragment "Pamiętników", w którym Pasek opisuje swe zaloty do Anny Łąckiej.

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska dokumentem z życia epoki

Pasek jest wytrawnym gawędziarzem, opowiada świetnie, porywająco, jego nierzadko mało prawdopodobne historie pomagają poznać i zrozumieć życie w Polsce końca XVII, koloryt tamtych czasów.

ŻYCIORYS JANA CHRYZOSTOMA PASKA

Jan Chryzostom Pasek urodził się w 1636 roku.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WZORCE OSOBOWE

Z pamiętników Jana Chryzostoma Paska wyłania się wzorzec osobowy szlachcica - ziemianina wiodącego spokojne życie, pełne towarzyskich, trochę rubasznych biesiad, wyróżniającego się wśród okolicznej szlachty głównie swym talentem do oswajania dzikiego ptactwa i zwierząt.

PASEK JAN CHRYZOSTOM

PASEK JAN CHRYZOSTOM, z Gosławic, ur.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WARSTWA OBYCZAJOWA

Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów, dzięki żywości i barwności wysławiania się pamiętniki są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajowości tamtych czasów. 

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...

Jan Chryzostom Pasek (1636 — 1701)

Pochodził ze szlachty mazowieckiej. Nauki pobierał w szkołach jezuickich. Od czasów potopu szwedzkiego do abdykacji Jana Kazimierza służył w wojsku. Potem osiadł na wsi w Krakowskiem. Prowadził typowe życie sżlachcica-awanturnika,. także potem — jako gospodarz — wdawał się w nieustanne zatargi z...