Paryż

Liczący sobie już dwa tysiące lat Paryż, usytuowany pośrodku żyz­nej rolniczej równiny, jest najwięk­szym miastem i stolicą Francji. Miasto położone jest nad wijącą się zako­lami Sekwaną, około 145 km od jej ujścia do kanału La Manche. Swoje znaczenie Paryż zawdzięcza w dużym stopniu...

PARYŻ (Paris)

Pierwszą wzmiankę o mieście spotykamy w Pamiętnikach o wojnie gallickiej, 6,3, Cezara, z 53 r. pne.; była to Lutecja (Lutetia), a mieszkańcy jej to Paryzjowie (Parisii).

W innym miejscu Pamiętników (7, 57), opisując kampanię przeciw Lutecji T. Labienusa, jednego ze swych dowódców, Cezar określa nawet...

Dialektyka - Spór o uniwersalia (Paryż)

NURTY ŚREDNIOWIECZA

metafizycy (pojęciom ogólnym odpowiada rzeczywistość)

dialektycy (zagadnienie pojęć ogólnych i ich realności)

-> podstawowy spór: spór o powszechniki, czyli „uniwersalia”

PODSTAWY SPORU O UNIWERSALIA

Pytanie:

Czy pojęciom ogólnym odpowiadają przedmioty rzeczywiste, a jeśli...

PALĘ PARYŻ, powieść B. Jasieńskiego

PALĘ PARYŻ, powieść B. Jasieńskiego, powst. w Paryżu, prwdr. w języku franc. w ,,L'Humanite" 1928, wyd. os. w języku pol. 1929: w Moskwie (ze wstępem T. Dąbala) i w Warszawie (ze wstępem J. Kadena-Bandrowskiego). Napisana w intencji polemicznej, jako replika na pamfletową nowelę P. Moranda Palę...

PARYŻ NAPOLEONA to Paryż lat 1799 - 1815

Bonaparte wprowadził nową organizację władz franc. stolicy. Obok prefekta dep. Sekwany, któremu podlegał znacznie większy obszar niż dzisiejszy P., powołał też prefekta policji. P. był jedynym miastem, w którym funkcje te zostały rozdzielone. Chodziło o uchronienie się przed sytuacją, w której...

PARYŻ - wyzwolenie 1944 r.

W planach dowództwa wojsk alianckich, posuwających się z Normandii w głąb Francji, stoli­ca państwa miała pozostać na ubo­czu głównego kierunku walk, co powinno uchronić ją przed zni­szczeniem, a aliantów uwolnić od kłopotów związanych z zapewnie­niem żywności dla wielomiliono­wego...

Londyn i Paryż wobec Polski do 1 IX 1939 r.

 

Fakt, że kompromisy zawarte w traktacie wersalskim (28 VI 1919) nie zadowoliły w praktyce nikogo, był głównym przyczyną tego, że Anglia i Francja nie były specjalnie zainteresowane w utrzymaniu systemu jaki powstał w wyniku podpisania traktatu.

Państwa te i inne nieliczne demokracje, prowadziły wobec...

Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Paryż

Wróćmy do Paryża, który jest ośrodkiem, gdzie rodzi się właściwy ockhamizmfilozoficzny Nie trzeba przy t ym sądzić, że wówczas w Uniwersytecie Paryskimbyli tylko sami fizycy Nie ma tu jakiegoś zerwania z poprzednią epoką, pracerozpoczęte w XIII w. trwają, ale ożywia je zupełnie inny, krytyczny...

CHAMPAUBERT, m. w dep. Marne, na skrzyżowaniu dróg Paryż - Strasburg i Nogent-sur-Seine - Epemay

Gdzie 10 II 1814 Napoleon rozbił ros. korpus gen. Ołsufiewa.

Napoleon, po przegranej bitwie pod La Rothiere, wycofał się do Troyes, a następnie do Nogent-sur--Seine. Tu dowiedział się, że Armia Śląska Blii-chera, maszerując w kierunku Paryża, rozciągnęła się na przestrzeni 50 km na drodze z...