Parowanie

Parowanie

Czytaj Dalej

PAROWANIE wody

PAROWANIE wody— proces przechodzeniawody ze stanu ciekłego lub stałego w parę wodną;parowanie wody odbywa się nie tylko ze zwierciadławody i z gleby, lecz także ze śniegu i lodu;rośliny wyparowują również wielkie ilości wody.

Parowanie

Ciepło konieczne aby w danej temperatu­rze i pod określonym ciśnieniem zamienić jed­nostkową masę cieczy w parę nazywa się ciepłem parowania. Następnie, kiedy osiągnie ona poziom wrzenia, gaz odda swoje ciepło parowania i zamieni się w ciecz o tej samej temperaturze.

Urządzenia do parowania ZIEMI

Urządzenia do parowania ZIEMI —służą do nagrzewania parą ziemi w szklarniachw celu zabicia zarazków; mogą to być urządzeniapodobne do bron lub wideł wykonanych z rur,których zęby wbija się w ziemię albo rury ułożo^ne w rowkach przysypanych ziemią.

Parowanie

Poddawanie paszy działaniu paryw parnikach lub kolumnach parnikowych w celu zwiększenia jej strawności i smakowitości.