Parki narodowe w USA

Słynna jest na przykład Blue Ridge Parkway -autostrada wiodąca przez malownicze góry Blue Ridge, łącząca Park Narodowy Shendoah w Wir­ginii z Parkiem Narodowym Great Smoky Mountains w Północnej Karolinie i Tennessee.

Parki narodowe Kanady

Rezerwat ten został za­łożony w 1932 roku i był połączeniem dwóch sąsiadujących dotychczas ze sobą parków narodo­wych - Parku Narodowego Waterton Lakes w Albercie w Kanadzie i Parku Narodowego Glacier w Montanie w USA.

Parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe

Parki narodowem rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu tworza krajowy system obszarow chronionych.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Wschodniej

Na liście tej znalazło się szesnaście wielkich parków narodowych, kil­kanaście rezerwatów, trzy morskie parki narodo­we oraz trzy parki narodowe o znaczeniu histo­rycznym bądź archeologicznym.

PARKI

pierw, jedna Parka, bogini narodzin, później utożsamiona z gr. Parki obraz Rubensa, Paryż, Luwr.

Parki narodowe, ochrona przyrody w Polsce

Woliński Park Narodowy Woliński Park Narodowy położony jest u ujścia Odry w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, Park utworzono w 1960, Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim.

Parki narodowe w Wielkiej Brytanii

Należy do nich między in­nymi 10 parków narodowych założonych w Anglii i Walii w latach pięćdziesiątych oraz park Norfolk i Suffolk Broads - powstały w 1989 roku, a także wspomniany już New Forest.

Parki narodowe w Hiszpanii

Prawo o parkach narodowych zostało uchwalone już w 1916 roku, a w dwa lata później powstały dwa pierwsze parki narodowe - Covadonga w Górach Kantabryjskich i Ordesa w Pirenejach.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki

Nadzieją napawa też fakt, iż władze państw zaczęły zdawać sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma uświadomienie lokalnym społecz­nościom, że budowa parku narodowego sprzyja również ich interesom.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Australii i Nowej Zelandii

Na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury UNESCO z uwagi na ich niezwykłą wartość dla ludzkości, zostały wpisane: Wielka Rafa Koralowa, wyspa Lord Ho­we, część rezerwatu Arnhem (Park Narodowy Ka­kadu), region wyschniętych jezior Willandra, parki narodowe w zachodniej Tasmanii, część obszarów lasów tropikalnych na północnych wybrzeżach Nowej Południowej Walii oraz góry uważane za święte przez rdzenną ludność Australii - Ayers Rock i ...

Parki narodowe we Francji

Na południowym wybrzeżu Francji, koło Tuluzy znajduje się Park Narodowy Port-Cross. Francuskie parki narodowe są udo­stępniane turystom, istnieją również ścisłe rezer­waty, do których wstęp mają jedynie naukowcy.

Ogólna charakterystyka walorów turystycznych polski - parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty.

Parki Krajobrazowe: Dolina Słupi, Drawski, Kostryńsko-Włocławski, Iryski, Jurajski, Kazimierski, Książeński, Mazurski, Nad Tanwią, Nadmorski, Popradzki, Stołowogórski, Suwalski, Szczeciński, Śnieżnicki, Trójmiejski, Załęczański. park dendrologiczny, Henryków Lubeski ? park dendrologiczny (roślinność płd), Łeba ?

Parki Narodowe w Polsce - Park Narodowy Bory Tucholskie

Na obszarze Borów Tucholskich utworzono: - Park Narodowy Bory Tucholskie - parki krajobrazowe: Wdecki, Wdzycki, Tucholski i Zaborski - rezerwaty przyrody: Bagno Grzybna, Bagno Stawek, Bór Chrobotkowy, Brzęki im.

Województwo Podlaskie - Parki narodowe

Białowieski Park Narodowy zajmuje łącznie 10 501,95 ha, w tym Rezerwat Ścisły - 4 747,17 ha, sfera ochronna - 276 ha, Park Pałacowy - 47,77 ha oraz Ośrodek Hodowli Żubrów z Rezerwatem Hodowlanym Żubrów i Rezerwatem Pokazowym Zwierząt.

Parki Narodowe w Ameryce Południowej

Chyba najsłynniejszym parkiem narodowym Ame­ryki Południowej jest wpisany na listę UNESCO Park Narodowy Galapagos, założony w 1934 roku. Innym znanym parkiem tego regionu jest założony w 1929 roku Park Narodowy Wodospadu Kaieteur w Gujanie.

Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce

Najsłynniejszym i najstarszym pol­skim parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy. Największym parkiem narodowym w Polsce jest Biebrzański Park Narodowy obejmujący unikato­we w Europie tereny podmokłe.

Parki narodowe w Grecji

Pierwsze parki narodowe, Olimpijski - schronienie kozicy górskiej i muflona i Park Góry Parnas zało­żono dopiero w 1938 roku.

Parki narodowe w Niemczech

Niemieckie parki narodowe skoncentrowane są w górzystej,południowej części kraju. Park Naro­dowy Lasów Bawarskich jest jednym z najwięk­szych zachowanych w nienaruszonym stanie kom­pleksów górskich lasów w Europie Środkowej.

Parki narodowe na Alasce

W grudniu 1980 roku na Alasce założono kilka parków narodowych, między innymi Kobuk Valley i Gates of the Arctic (rezerwaty migrują­cych zwierząt żerujących w tundrze) na północy.

Parki narodowe Meksyku

Najsłynniejszym parkiem narodowym Meksy­ku jest założony w 1935 roku Park Narodowy Ixtacihuatl-Popocatepetl w pobliżu Meksyku. Park ten obejmuje dwa wulkany o szczytach pokrytych wiecznym śniegiem.