Park narodowy

Park narodowy

Czytaj Dalej

Białowieski Park Narodowy

POWIERZCHNIA PARKU: Powierzchnia parku 10 502 ha Powierzchnia otuliny parku 3 224 ha Długość szlaków turystycznych 21 km ·1 Ścisła ·2 Czynna ·3 Krajobrazowa · · · Liczba turystów w roku 102 tyś.

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa.

Parki Narodowe w Polsce - Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy obejmuje dużą część wszystkich trzech basenów. Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio-niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych.

Parki Narodowe w Polsce - Park Narodowy Bory Tucholskie

Na obszarze Borów Tucholskich utworzono: - Park Narodowy Bory Tucholskie - parki krajobrazowe: Wdecki, Wdzycki, Tucholski i Zaborski - rezerwaty przyrody: Bagno Grzybna, Bagno Stawek, Bór Chrobotkowy, Brzęki im.

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Walory te przyczyniły się do utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego, szeregu Jurajskich Parków Krajobrazowych, a także otaczających je stref chronionego krajobrazu.

ZNACZENIE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE

Parki nadzoruje Krajowy Zarząd Parków Narodowych, podlegający Głównemu Konserwatorowi Przyrody - Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska. Mazurskiego i Turnickiego oraz docelowe powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego do obszaru niemal całej Puszczy Białowieskiej.

Parki Narodowe w Polsce - Babiogórski Park Narodowy

uchwałą Polskiej Akademii Umiejętności, przy wsparciu grona wybitnych uczonych, jak: Walery Goetel, Stanisław Sokołowski i Władysław Szafer, powołano Park Narodowy na Babiej Górze o powierzchni 1061 ha, jednak bez żadnych sankcji ochronnych.

Zawoja - Babiogórski Park Narodowy jako rezerwat biosfery

Idea ochrony przyrody w systemie parków narodowych zrodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie w 1872 roku utworzono Park Narodowy Yellowstone, jako pierwszy tego rodzaju obszar chroniony na świecie.

PARK NARODOWY

Wokół parku narodowego rozciąga się strefa, zwana otuliną, której zadaniem jest ograniczenie wpływów wywieranych na park z zewnątrz. Ogółem na świecie istnieje 3996 parków narodowych, o łącznej powierzchni 450 min ha, co stanowi ponad 3% powierzchni lądów (stan na 2005 rok).

Parki Narodowe w Polsce - Kampinoski Park Narodowy

Kontrast krajobrazów wydm i bagien jest najbardziej charakterystycznym elementem pejzażu Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy ma bogate tradycje historyczne, związane z walkami o niepodległość.

Japonia - Park Narodowy Fudżi-Hakone-Izu, Park Narodowy Daisetsu-zan, Park Narodowy Shiretoko

Wynikiem takiego podejścia jest komercjalizacja wielu parków narodowych Japonii i poważne szkody wyrządza­ne środowisku naturalnemu. Najbardziej znanym spośród 27 parków narodowych Japonii jest Park Narodowy Fuji-Hakone-Izu (pow.

Park Narodowy Kakadu

Park Narodowy Kakadu powstał w roku 1979. Gagudju wydzierżawili ten obszar władzom austra­lijskim na założenie parku narodowego, by korzy­stać z rozwoju przemysłu turystycznego.

Krótko o Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym

4693 ha), od 1947 zatwierdzony jako Białowieski Park Narodowy (najstarszy w Polsce) o pow. ptaków; z osobliwości -europejski, bocian czarny, orzeł bielik, orlik krzykliwy; 1977 Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery; wpisany na Listę Świat.

Woliński Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

pas przybrzeżny wód Zalewu Szczecińskiego między Lubinem a Karnocicami W wyniku włączenia części Zatoki Pomorskiej oraz wód morskich wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim.

Ojcowski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Ojcowski Park Narodowy jest położony w południowej części kraju, w województwie małopolskim, w odległości 16 km na północ od Krakowa, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Obecnie powierzchnia Ojcowskiego Parku Narodowego wynosi 2145,62ha.

Parki Narodowe w Polsce - Gorczański Park Narodowy

Park obejmuje centralną część pasma Gorców: masywy Turbacza, Gorca, Kudłonia, dolinę Kamienicy. Gorczański Park Narodowy jest typowym parkiem górskim, z piętrowym układem drzewostanów.

Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Dopiero 9 września 1993 roku podpisano rozporządzenie powołujące na miejsce mniejszego parku krajobrazowego - Biebrzański Park Narodowy o powierzchni z otuliną, ponad 126 tyś.

Ojcowski Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA I TURYSTYKA

Ojcowski Park Narodowy posiada stałą ekspozycję w Muzeum im. Gromadzi ono dane o zasobach i zjawiskach zachodzących na terenie parku, przygotowuje warunki do prowadzenia badań naukowych oraz propaguje wiedzę o parku i regionie.

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

żuraw, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kormoran czapla siwa, czapla biała, bocian biały, kaczka krzyżówka, błotniak stawowy spotkać można na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Parki Narodowe w Polsce - Poleski Park Narodowy

Park reprezentuje przyrodę wschodniej części Polski. Park posiad muzeum w Załuczu Starym - 6 km od Urszulina.