PARYŻ (Paris)

Pierwszą wzmiankę o mieście spotykamy w Pamiętnikach o wojnie gallickiej, 6,3, Cezara, z 53 r. pne.; była to Lutecja (Lutetia), a mieszkańcy jej to Paryzjowie (Parisii).

W innym miejscu Pamiętników (7, 57), opisując kampanię przeciw Lutecji T. Labienusa, jednego ze swych dowódców, Cezar określa nawet...

CASINO DE PARIS

(wym. kasinodópari) Musichall, otwarty w Paryżu przy ul. de Clichy ok. 1895, gdzie wystawiano widowiska rozrywkowe, pantomimy i balety.

Między 1917 a 1929 stał się jedną z pierwszych tego rodzaju scen w Europie, zwł. pod względem wystawności scenografii, przepychu dekoracji i kostiumów.

Od 1929 rewie...

GRASSI PARIS bp.

ur. 1470 w Bolonii, zm. 10 VI 1528 wRzymie, liturgista.

Jako doktor prawa został kanonikiem i1504-28 głównym ceremoniarzem pap. Juliusza II i Leona X,a 1515 bpem Pesaro. Na podstawie istniejących ksiąg liturg.,zawierających ceremonie liturgii pap., G. opracował OrdoRomanus (wydał E. Martène De antiqua...

IDZI z TUSKULUM, Gilon de Paris OSB kard.

ur.ok. 1080 w Toucy k. Auxerre, zm. 1142, historyk, legat pap.w Polsce. Związany z Paryżem i Cluny 1122 został mianowanyprzez pap. Kaliksta II kard.-bpem Tuskulum (—» Frascati);

1123-24 (lub 1125-27 wg K. Maleczyńskiego) jako legat pap.w Polsce wprowadzał tu reformę — gregoriańską oraz przyczyniłsię do...

PARYSKA GWARDIA MIEJSKA (Gardę Municipale de Paris)

Formacja utworzona w 1802, miała strzec bezpieczeństwa w stolicy. 1807 walczyła pod Gdańskiem i Frydlandem (ma te nazwy wypisane na sztandarze), 1808 posłana do Hiszpanii, zagarnięta przez Castańosa pod Baylen. Z 1162 wziętych do niewoli żoł. tej formacji zmarło w hiszp. więzieniach ponad 700.

W...