Paralelizm

Czytaj Dalej

PARALELIZM

Niekiedy mianem paralelizmu określa się też -^ okazjonalizm N. Paralelizm psycho­fizyczny — pogląd, według którego zjawiskom psychicznym traktowanym ja­ko procesy świadomościowe odpowiadają zjawiska fizyczne zachodzące w organi­zmie.

Kompetencje wspólnot UE do zawierania umów międzynarodowych – doktryna paralelizmu

W związku z tak lakonicznym uregulowaniem zewnętrznych kompetencji prawodawczych Wspólnot orzecznictwo ETS wypracowało koncepcję paralelizmu według niej w stosunkach międzynarodowych Wspólnoty mają tyle kompetencji, ile przyznają im traktaty w zakresie stanowienia prawa pochodnego w postaci źródeł wymienionych w art.

PARALELIZM

PARALELIZM, rodzaj —> powtórzenia polegający na występowaniu w ciągu wypowiedzi elementów pod jakimś względem analogicznych: podobnie zbudowanych, realizujących ten sam schemat, równoległych pod względem formalnym lub znaczeniowym.