Parafraza

Czytaj Dalej

Komunikacja interpersonalna - Parafraza

PARAFRAZA Powtarzanie komunikatu nadawcy własnymi słowami. W parafrazie Nie wolno! Podobne jest do parafrazy np.

PARAFRAZA, świadoma stylizacja

PARAFRAZA, świadoma stylizacja, aluzyjne naśladowanie stylu i poetyki innego utworu lit.