Parafia Objawienia Pańskiego w Breście

Czytaj Dalej

Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

Tego Jezusa, który umarł na krzyżu nie należy szukać między zmarłymi, ponieważ żyje (Łk 24,5). Piotr mówi do Żydów, że przez zmartwychwstanie tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem (Dz 2,36). To po zmartwychwstaniu dla Apostołów staje się jasne kim naprawdę jest ten...

Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja objawienia

Objawiając prawdę, chce On uczynić człowieka uczestnikiem Bożej prawdy, trwałości i wierności (KO 4). Wizja uszczęśliwiająca, którą osiągną zbawieni w niebie, jest szczytem Objawienia.

Wiara i chrzest - Fenomen konkretności objawienia

Nie możemy pominąć tego, że Bóg swoje udzielanie się związał z Jezusem i Jego następcami. Dlatego misje, przepowiadanie drogi Jezusa stanowią centrum myśli o naśladowaniu. Chrześcijaninem jest się nie dla siebie samego ale dla drugich. Nauka o konieczności chrztu do zbawienia jest konkretnym...

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

,, Koniec wieku ‘’ - utwór dekadencki. Dekadenci głosili konieczność pogodzenia się z losem, cierpieniem i tragedią. Mieli poczucie zbliżającej się katastrofy. (K P. Tetmajer ) wiersz pod pewnym względem przypomina wiersze - manifesty pokolenia tj., ,Oda do młodości ‘’ A. Mickiewicz czy, , Do Młodych ‘’...

Objawienia - Objawienia w Zeitoun

We wszystkich innych przypadkach, świadkiem objawienia była jedna, najwyżej kilka osób, często dzieci, które potem informowały innych o tym, co postać uczyniła, czy też, co powiedziała.

Objawienie w Lourdes

Po kolejnym objawieniu, Ber­nadettę powiedziała, że zjawa dwukrotnie nie od­powiedziała na pytanie, później zaś stwierdziła: Jestem Niepokalanym Poczęciem". Objawienie w grocie w Lourdes było, jeśli można tak powiedzieć, dosyć typowe; Matka Boska uka­zała się wrażliwej nastolatce.

Objawienie w Fatimie

Objawienie w Fatimie nie było ostatnim tego typu: podobne zjawiska obserwowano jeszcze w wielu innych miejscach, na przykład we Francji (1933), Niemczech (1946), Holandii (1945-59), Włoszech (1960) i Hiszpanii (1961-63).

HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM, misterium wielkanocne, druk. prawdop. w Krakowie ok. 1580-82, pod nazw. —> Mikołaja z Wilkowiecka. Czy był on istotnie autorem, nie ma pewności; prawdopodobniej-sze wydaje się przypuszczenie, iż z dawniejszego tekstu pasyj-no-rezurekcyjnego wyodrębnił...

OBJAWIENIE

revelatio, w wielu religiach wiara w bezpośredni kontakt bóstwa z-człowiekiem w dawnym, początkowym okresie dziejów, gdy bóstwo osobiście wtajemniczało człowieka w arkana religii i moralności; księgi święte, objawione a. Objawienie św.

PAŃSKI

Anioł Pański zob. Anioł. Dom Pański zob. Dom (boży). Grób Pański zob. Grób (Św.). Krzyż pański zob. Krzyż (Znosić krzyż). Łaska pańska na pstrym koniu jeździ zob. Panm

Męka Pańska zob. Męka. Modlitwa Pańska zob. Ojciec (Ojcze nasz). Pańscy dawn. słudzy pańscy, służba, straż, wojsko w domu...

ANIOŁ PAŃSKI, Angelus Domini

Modlitwa odmawiana na głos dzwonu rano, w południe i wieczorem dla uczczenia wcielenia Syna Bożego i związanego z nim macierzyństwa Maryi oraz dla uproszenia sobie jej wstawiennictwa. Składa się z 3 Zdrowaś Maryjo poprzedzonych wersetami zapowiadającymi 3 główne momenty tajemnicy wcielenia: zwiastowanie...

BRACIA JEZUSA, bracia Pańscy

Nazwa używana w NTna określenie dalszych krewnych Jezusa (prawdopodobnie synówKleofasa, rodzonego brata św. Józefa).

Teksty bibl. NT posługujące się terminem „brat" nawiązująw swej treści do ST, w którym określenie to wyraża nie tylko relacjemiędzy dziećmi tych samych rodziców, lecz także...

CHRZEST PAŃSKI

należy do bardziej popularnych tematów ikonografii chrzęść, z uwagi na objawienie w nim synostwa Bożego Jezusa Chrystusa oraz prototyp chrztu wiernych. jako objawienie niebiańskiego światła ; ta scena była częstym motywem w twórczości P.

DIONIZY i REDEMPT, Dionizy od Narodzenia Pańskiego

Właśc. Pierre Berthelot, i Redempt od Krzyża, właśc. Tomas Rodriguez OCD, bł., umęczeni 29 XI 1638 w Atjeh (Sumatra).

D., ur. 12 XII 1600 w Honfleur (dep. Calvados), kosmograf, pilot statków morskich, opłynął Hiszpanię, Anglię oraz Amerykę i dotarł do Indii; w Goa wstąpił do nowicjatu karmelitów i...

DZIEŃ JAHWE, Dzień Pański

Wejście Boga w dzieje człowieka, rozumiane początkowo historycznie, a później także (a nawet wyłącznie) eschatologicznie. Określenie to najprawdopodobniej sięga zdobywczej wojny Izraelitów (Sdz 5; Wj 15), w której pomoc Jahwe wyobrażano sobie jako jego wystąpienie pod postacią wojownika po stronie ludu...

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

Paweł VI potwierdził wiarygodność objawieńw adhortacji Signum magnum (z 13 V 1967) i udał się doFatimy z pielgrzymką dla uproszenia pokoju w Kościelei świecie; na zakończenie Soboru Wat. Kostecki, Znaczenie objawień w Fatima, Kr 1947; B.

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

Franciszek Karpiński - PIEŚŃ MAZURSKA, ŻALE SARMATY, O NARODZENIU PAŃSKIM

Lecz umiał się on wczuwać w dusze ludzinie tylko sobie współczesnych, ale i dawnych, nawet bardzo dawnych. Nauczyły go tego Pieśni Osjana, opiewające uczucia i czyny starodawnych bohaterów, a pełne melancholii, która mu była zawsze tak droga. Podobały mu się zwłaszcza, jak to widać z rozprawy O...

HISTORIA (HISTORYJA) O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

Jedyne ocalałe w całości pol.misterium rezurekcyjne autorstwa Mikołaja z Wilkowiecka,wyd. ok. 1582 w Krakowie (tekst w Bibliotece Kórnickiej),ostatnio 1971 przez J. Okonia w serii Biblioteka Narodowa.

Wbrew przyjętym interpretacjom o konstrukcji akcji niestanowi tu „ilustracyjna fabularność" wobec...

OBJAWIENIE

Objawienie naturalne ukazuje nam rzeczywistość Boga jedynie jako pytanie, a nie jako odpowiedź. —> Filozofia chrześcijańska starała się re­alizować własny postulat niesprzeczności i wzajemnego dopdhiiania się rozwiązań czysto rozumowych z danymi Objawienia.