Miejsca osłuchiwania serca

 Dla zastawki dwudzielnej miejsce uderzenia koniuszka serca wr 5 lewej przestrzeni międzyżebrowej przyśrodkowo od linii sutkowej.

Serce

Ccwa sercowa zakrzywia się w pętlę sercową i poszerzając się różnicuje w zatokę żylną (sinus renosus), przedsionek (atrium), komorę (uentriculus) oraz opuszkę serca (bulbus cordis).

Mięśniówka komór serca

Oprócz właściwego mięśnia pracy w sercu występuje swoisty mięśniowy układ przewodzący, który reguluje rytmiczne ruchy serca.

Czym jest serce człowieka?

Skurcze serca są kontrolowane przez układ nerwowy zwany węzłem zatokowo-przedsionkowym. Serce nie jest po prostu jedną pompą, czyli pojedynczą pustą torbą; można je raczej porównać do dwóch pomp położonych tuż obok siebie.

Co to jest faza skurczu serca?

Ciśnienie rozkurczowe wynosi 80 jednostek wtedy, gdy serce z powrotem napełnia się krwią. Ciśnienie krwi, podobnie jak prędkość i siła pulsu, informuje lekarza o stanie serca pacjenta.

Jaką ilość krwi pompuje serce?

Serce dziecka bije szybciej od serca osoby dorosłej. Serce mogłoby napełnić wannę krwią w ciągu 15-20 minut. Jak tylko stajemy się aktywni i zaczynamy się ruszać, tempo bicia serca wzrasta, podobnie jak ilość krwi tłoczonej przy pojedynczym uderzeniu.

Jak pracuje serce?

Mówiono, że nieczuli ludzie mają serce z kamienia, lojalni mają wierne serce, dzielni mają lwie serce. Poza tym krew przepływająca przez prawą stronę serca jest bardzo uboga w tlen, jako że znajduje się właśnie w drodze do płuc, gdzie zostanie utlenowana.

Jak funkcjonuje serce?

Chore serce bije zwykle w szybszym tempie, z mozołem usiłując utrzymać krew w ruchu. Serce bardzo sprawnego sportowca może bić tylko 50-60 razy na minutę, ponieważ pompowanie krwi nie sprawia mu większej trudności.

Jak nadwaga wpływa na pracę serca?

Nadwaga zmusza serce do nadmiernej pracy, gdyż musi ono pompować krew do mięśni, z wysiłkiem usiłujących wprawić w ruch ciężkie ciało. W najgorszym razie nadwaga bywa przyczyną choroby serca.

Czym są choroby serca?

Choroba naczyń wieńcowych, zwana także chorobą niedokrwienną serca albo miażdżycą, należy do najpowszechniejszych chorób serca i jest spowodowana zwężeniem naczyń krwionośnych, niosących krew zawierającą tlen do mięśnia sercowego.

Jakie są choroby serca?

Taki zawał serca spowoduje zatrzymanie pracy serca i śmierć, o ile nie podejmie się natychmiast czynności reanimacyjnych. Wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i palenie papierosów znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca.

Kiedy dochodzi do uszkodzenia zastawek serca?

Wadliwa zastawka może być zwężona, przez co serce musi wykonać większy wysiłek, pompując krew przez tę zastawkę. Z kolei przez nieszczelną zastawkę krew będzie cofała się, co zmusza serce do większego wysiłku.

Kiedy konieczna jest operacja serca?

Zabiegi chirurgiczne na sercu wykonuje się w celu poprawienia poważnych wad zastawek. Lekarze zalecają przeprowadzenie tej operacji, zanim zmiany w sercu pacjenta będą zbyt zaawansowane, a objawy staną się nazbyt dokuczliwe.

Jakie są wady wrodzone serca?

Jednakże u małych dzieci występują jeszcze inne problemy z sercem, u niektórych wykształcają się otwory, przez które krew może przepłynąć z jednej części serca do drugiej.

Czym jest operacja przeszczepienia serca?

Główną trudnością w wykonywaniu większej, odpowiadającej potrzebom, liczby zabiegów transplantacji serca jest niedobór dawców. Badania nad sztucznym sercem, które uratowałoby o wiele więcej ludzi, mogą w przyszłości rozwiązać ten problem.

Kiedy stosujemy sztuczny rozrusznik serca?

Naturalny rozrusznik serca, czyli zatoka, narzuca określony rytm pracy serca. Ważne jest, by ta regularność została zachowana, ale czasami dochodzi do zmian częstości pracy serca; mówimy wtedy o zaburzeniach rytmu serca (arytmii).

Co to jest transplantacja serca?

Maszyna badająca rytm pracy serca, noszą­ca nazwę elektrokardiografu (EKG), rozpozna wszelkie sygnały reakcji odrzuceniowej, które naj­częściej występują od jednej do trzech dób po ope­racji. Statystyki dotyczące przeszczepów serca poprawiają się z roku na rok.

Jak Christiaan N. Barnard dokonał przeszczepu serca?

Oznacza to, że funkcje serca i płuc mogą być kontynuowane nawet po wyjęciu serca przez chi­rurgów podczas operacji. 1923) opracował metodę pozwalającą na odżywia­nie serca i podtrzymywanie pracy układu krążenia do momentu, kiedy nowe serce będzie w stanie przejąć funkcje starego narządu.

Czym jest zawał serca?

Fachowa nazwa ataku serca brzmi: zawał mięśnia sercowego. Ataku serca nie należy mylić z niewydolnością krążenia, polegającą na nieefektywnej pracy jed­nej z komór serca tłoczących krew do organizmu.

Jakie są objawy ataku serca?

Najważniejszym objawem ataku serca jest silny, ściskający lub piekący ból zlokalizowany w klat­ce piersiowej (najczęściej w okolicy zamostkowej) trwający od około pół godziny do godziny. Pacjent może zgłaszać nudności, duszność, bywa spocony i często ma niemiarową akcję serca.