Choroby układu krążenia. Wady serca

Choroby układu krążenia Wady serca - mogą być spowodowane poprzez przebycie różnych chorób bakteryjnych, np. Szczególnie groźna jest martwica mięśnia sercowego (zawał serca).

Cykliczność pracy serca

Pojedynczy cykl serca wynosi przecietnie 800 ms. Do napelneinia przedsionkow glownie przyczyniaja sie skurcze komor, ktore dzialaja zasysajaco na skutek przesuwania sie wowczas przegrody przedsionkowo-komorowej w strone koniuszka serca.

Serce i układ krwionośny

Zdrowie każdego narządu wewnętrznego uwarunkowane jest prawidłowym krążeniem , a więc zależy zarówno od skuteczności funkcjonowania mięśnia sercowego , jak i łatwości przepływu krwi przez tętnice .

Serce - Informacje Ogólne

Serce składa się z następujących warstw: od wewnątrz jest wysłane wsierdziem, dalej znajduje się warstwa mięśnia sercowego oraz tkanka pokryta błoną surowiczą - nasierdziem.

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

W latach wojny, choroby lub morowego powietrza kult Najświętszej Marii Panny stawał się ogromny. A kościół pijarów oprócz swych dawnych patronów przyjął wezwanie Najświętszej Panny Łaskawej.

Wczesny okres rozwoju serca i naczyń krwionośnych

Mezodermalna blaszka pokrywająca śródbłonkowy zawiązek cewy sercowej wytworzy pozostałe części ściany serca: tkankę łączną wsierdzia (endocardium), warstwę mięśniową (myocardium) oraz nasięrdzie (epicardium), czyli błonę pokrywającą serce od strony otaczającego go przedniego odcinka jamy ciała, czyli jamy osierdzia (camtas pericardialis).

Tkanka mięśniowa serca

We włóknach mięśniowych serca jądra umieszczone są pośrodku, wzdłuż długiej osi komórki sercowej, a nie na obwodzie jak we włóknie szkieletowym.

Serce

Serce dzieli się na dwie podobne do siebie połowy boczne: prawą lub serce prawe, w którym krąży krew żylna, oraz lewą lub serce lewe, w którym krąży krew tętnicza.

ROZWÓJ SERCA

Mezoderma płyty sercowej obrasta następnie cewę śródbłonkową serca, tworząc dokoła niej ccwę, która z mezodermą trzewną jelita głowowego połączona jest krezką grzbietową serca (mesocardium dorsale).

Przedsionek prawy serca

Do przedsionka prawego od tyłu uchodzi zatoka żylna serca doprowadzająca krew z układu żylnego zarodka.

Przedsionek lewy serca

Rozrastanie się przedsionka lewego powoduje, że uchodząca do niego żyła płucna zostaje włączona w jego ścianę tylną (podobnie jak w przedsionku prawym zatoka żylna): wpierw końcowy odcinek pojedynczy, następnie jego gałęzie, żyła płucna prawa oraz lewa. W rezultacie do przedsionka lewego...

Komory serca

W końcu 4 tygodnia po zespoleniu się obu ramion pętli sercowej w pojedynczą komorę serca , z jej ścian wewnętrznych, równolegle do bruzdy międzykomorowej , jako ślad tego zespolenia, wpukla się do światła komory fałd kształtu sierpa.

WADY ROZWOJOWE SERCA

nie wytworzyła się przegroda międzyprzedsionkowa i między komorowa> przypomina swą budową serce ryb: brak przegrody międzykomorowej daje obraz serca płazów; gdy przegroda między komorowa jest niekompletna powstaje serce jak u gadów.

Nieprawidłowe położenie serca

Swym wierzchołkiem serce może być zwrócone nie w stronę lewą jak normalnie, lecz w prawą; mówimy wtedy o prawostronnym położeniu serca (dextrocardia).

Wady rozwojowe przegrody serca

Wyjątkowo przegrody te w ogóle mogą się nie wytworzyć; serce składa się wtedy z pojedynczego przedsionka i pojedynczej komory; mówimy wówczas o sercu dwu przedziałowym (cor biloculare) jak u większości ryb.

Złożone wady rozwojowe serca

Z praktycznego punktu widzenia szereg ważnych wad serca ma charakter złożony; składają się one z zespołu większej liczby zboczeń występujących równocześnie albo w różnych częściach serca, albo ponadto również w układzie wielkich jego naczyń.

Położenie, kształt serca

Serce zamiera w czasie rozkurczu i mniej więcej po upływie jednego dnia wskutek stężenia pośmiertnego  przyjmuje kształt serca skurczonego; wtedy komory, a zwłaszcza lewa, w przeciwieństwie do przedsionków prawie nie zawierają krwi i stan ten zachowuje się, jeżeli zwłoki w odpowiednim czasie były utrwalone.

Asymetria serca

Badania na zwłokach oraz badania radiologiczne obok form pośrednich ustalają jednak również dwie inne krańcowo odmienne postacie w związku z obu krańcowymi typami konstytucyjnymi budowy ciała W typie leptosomicznym (czy też tym bardziej w jego przesadnej postaci — typie astenicznym) o wydłużonej, wąskiej i płaskiej klatce piersiowej serce jest bardziej wydłużone i skierowane bardziej pionowo (serce wiszące, car pen-dulum); w typie pyknicznym o ...

Korona serca

Osobliwy układ wielkich naczyń tętniczych wychodzących z serca (aorta i pień płucny) oraz żył uchodzących do serca (żyła główna górna i dolna oraz żyły płucne) tworzy koronę serca.

Wpływy funkcjonalne na kształt i położenie serca

W pionowej postawie ciała serce ustawione jest niżej, podobnie jak serce starcze, a w związku z wydłużeniem się aparatu wieszadłowego—korony serca, przyjmuje położenie bardziej strome, odwrotnie niż w poziomym położeniu, kiedy przepona ustawia się wyżej i serce przyjmuje wyższe położenie i układa się bardziej poprzecznie.