Zespół hipoplazji lewego serca

Zaburzenia hemodynamiczne wynikają z wyłączenia lewego serca z krążenia systemowego, które staje się zależne od prawej komory i drożnego przewodu tętniczego. Cewnikowanie serca i badanie angiograficzne wykonuje się wyjątkowo, jeżeli są wątpliwości w badaniu echokardiograficznym.

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

Nie ustalono jednak definitywnie, czy występowanie późnych potencjałów ma znaczenie dla rokowania, gdyż rejestrowano je również u osób bez patologii mięśnia sercowego.