Jakie są wady wrodzone serca?

Jednakże u małych dzieci występują jeszcze inne problemy z sercem, u niektórych wykształcają się otwory, przez które krew może przepłynąć z jednej części serca do drugiej.

Czym jest operacja przeszczepienia serca?

Główną trudnością w wykonywaniu większej, odpowiadającej potrzebom, liczby zabiegów transplantacji serca jest niedobór dawców. Badania nad sztucznym sercem, które uratowałoby o wiele więcej ludzi, mogą w przyszłości rozwiązać ten problem.

Kiedy stosujemy sztuczny rozrusznik serca?

Naturalny rozrusznik serca, czyli zatoka, narzuca określony rytm pracy serca. Ważne jest, by ta regularność została zachowana, ale czasami dochodzi do zmian częstości pracy serca; mówimy wtedy o zaburzeniach rytmu serca (arytmii).

Co to jest transplantacja serca?

Maszyna badająca rytm pracy serca, noszą­ca nazwę elektrokardiografu (EKG), rozpozna wszelkie sygnały reakcji odrzuceniowej, które naj­częściej występują od jednej do trzech dób po ope­racji. Statystyki dotyczące przeszczepów serca poprawiają się z roku na rok.

Jak Christiaan N. Barnard dokonał przeszczepu serca?

Oznacza to, że funkcje serca i płuc mogą być kontynuowane nawet po wyjęciu serca przez chi­rurgów podczas operacji. 1923) opracował metodę pozwalającą na odżywia­nie serca i podtrzymywanie pracy układu krążenia do momentu, kiedy nowe serce będzie w stanie przejąć funkcje starego narządu.

Czym jest zawał serca?

Fachowa nazwa ataku serca brzmi: zawał mięśnia sercowego. Ataku serca nie należy mylić z niewydolnością krążenia, polegającą na nieefektywnej pracy jed­nej z komór serca tłoczących krew do organizmu.

Jakie są objawy ataku serca?

Najważniejszym objawem ataku serca jest silny, ściskający lub piekący ból zlokalizowany w klat­ce piersiowej (najczęściej w okolicy zamostkowej) trwający od około pół godziny do godziny. Pacjent może zgłaszać nudności, duszność, bywa spocony i często ma niemiarową akcję serca.

Jak udzielić pomocy przy ataku serca?

W trakcie ataku serca należy być przez cały czas przy chorym i uspakajać go, mierzyć tętno oraz obserwować jego oddech. Sztuczne oddychanie metodą usta-usta oraz zewnętrzny masaż serca trzeba prowadzić do chwi­li przybycia pogotowia ratunkowego, o ile chory wcześniej nie odzyska przytomności.

Jak zapobiegać zawałowi serca?

Osoby zagrożone zawałem serca powinny zasto­sować się do zaleceń lekarza. Dieta ograniczająca tłuszcze (zwłaszcza trudno przyswajalne tłuszcze zwierzęce), cukier i sól oraz bogata w świeże owoce i warzywa pomaga zapo­biegać chorobom serca.

Czy pożądane jest stosowanie komórkowych składników odżywczych przy niewydolności serca?

Przy niewydolności serca mięsień sercowy nie może przepompować przez naczynia krwionośne odpowiedniej ilości krwi potrzebnej do właściwej przemiany materii.

Jakie komórkowe składniki odżywcze zaleca się przy zaburzeniach rytmu i przewodnictwa serca?

Objawy towarzyszące zaburzeniom rytmu i przewodnictwa serca związane są ze świadomością nieprawidłowego bicia serca, czy palpitacji, towarzyszą im niejednokrotnie nudności i zawroty głowy.

Żyły serca

W przeciwieństwie do tętnic ściany serca, które są pierwszymi gałęziami aorty, żyły serca, jak wspomniano, nie prowadzą do ż.

ŁAD SERCA, powieść J. Andrzejewskiego

Ośrodkiem akcji są konflikty i rozterki moralne księdza Siechenia, proboszcza wiejskiego, szukającego drogi do „ładu serca" poprzez czynienie dobra w okolicznościach moralnego zagrożenia jego otoczenia i zbrodni popełnianych w jego parafii.

MALWINA, czyli Domyślność serca

, stanowi dylemat uczuciowy Malwiny (imię z Pieśni Osjana, —> osjanizm), młodej wdowy: zakochana w Ludomirze, młodzieńcu nieznanego pochodzenia, poznanym w Krzewinie, cofa się przed małżeństwem, kiedy spotyka go w Warszawie jako księcia Ludomira Melsztyńskiego, przywódcę złotej młodzieży, oschłego i płochego uwodziciela; rozterka ta okazuje się „domyślnością serca", gdyż tajemniczy młodzieniec i książę to nie jedna osoba, ale bracia ...

MRÓWKA POZNAŃSKA. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca

Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca, miesięcznik lit.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca

● istota międzykomórkowa, w skład której wchodzi tkanka łączna właściwa i blaszki podstawne, otaczające miokardiocyty ● duża ilość naczyń krwionośnych w przestrzeni międzykomórkowej ● miokardiocyty ułożone zdecydowanie bardziej chaotycznie, mniej regularnie niż w mięśniu szkieletowym ● komórki mięśnia sercowego są widlasto rozgałęzione, łączą się z sąsiednimi komórkami za pośrednictwem bocznych anastomoz – ...

RÓWNANIE SERCA, zbiór wierszy lirycznych i prozy poetyckiej J. Przybosia

RÓWNANIE SERCA, zbiór wierszy lirycznych i prozy poetyckiej J.

RYSZARD I LWIE SERCE

Fi-. Coeur de Lion, ang. Lion-Heart, 1157-99, król Anglii od 1189, syn Henryka II Plantageneta i Eleonory (zob.) Akwitańskiej, książę Akwitanii i Normandii, hrabia Andegawenii, przebywał w Anglii niewiele, interesując się nią głównie jako źródłem dochodów.

Mimo to jego biografia i cechy osobiste...

SERCE

Serce serc napis na grobie Bolesława Prusa na warszawskich Powązkach, będący przekładem łac. „Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie - dla pokrzepienia serc.