RYSZARD I LWIE SERCE

Fi-. Coeur de Lion, ang. Lion-Heart, 1157-99, król Anglii od 1189, syn Henryka II Plantageneta i Eleonory (zob.) Akwitańskiej, książę Akwitanii i Normandii, hrabia Andegawenii, przebywał w Anglii niewiele, interesując się nią głównie jako źródłem dochodów.

Mimo to jego biografia i cechy osobiste...

SERCE

Serce serc napis na grobie Bolesława Prusa na warszawskich Powązkach, będący przekładem łac. „Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie - dla pokrzepienia serc.

Scheda po Henryku II. Ryszard Lwie Serce

tron objął Ryszard Lwie Serce, który władając dotychczas w Akwitanii nie wahał się wchodzić w konszachty przeciw ojcu z królem Francji Filipem Augustem.

ANGIELSKIE PANIE, jezuitki, Instytut Maryi (Institutum BMV)

, które pod nazwą Instytutu Maryi zatwierdził, 1703 pap.

BETLEJEMITKI, Siostry Betlejemitki Córki Serca Jezusa, Hermanas Bethlemitas Fijas del Corazón de Jesús

Zgromadzeniezał. 1668 przez betlejemitę (-»- betlejemici 3) Antonia de laCruz i tercjarkę franciszkańską Annę Marię Delgualdo w Antigua(Stara Gwatemala) w celu pielęgnacji chorych kobiet.Miały domy także w Meksyku, Peru i na Kubie; 1820 zostałyskasowane przez hiszp. kortezy;

zdołały jednak ocalić...

BŁĘKITNA ARMIA MARYI, Ejército Azul de Nuestra Señora, The Blue Army

szerzy kult Niepokalanego Serca NMP,a zwolennicy przez wzorowe życie chrzęść, pokutę, modlitwę(zwł.

BRACIA SERCA JEZUSOWEGO

Hlonda; celem zgrom,jest praca w parafiach w roli organistów i kościelnych, pomocw kancelariach par.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

  Archiwum Zgromadzenia Slug Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście n.

BURLAGA BRONISŁAWA JADWIGA ze zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi

  Archiwum Giównc Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie(rpsy: I 30, V 1, V 25, F-j-13, F-j-16); Archiwum Prowincjalne w Kurytybie: Akta czynności.

„CHORĄGIEW MARYI"

Miesięcznik wyd. w Tuchowie 1904-25 jako organ sanktuarium maryjnego redemptorystów (3000 egz.), a 1926-39 jako organ Arcybractwa MB Nieustającej Pomocy (10 000 egz.);

w celu szerzenia jej czci ogłaszał podziękowania za odebrane łaski oraz artykuły rei. utwierdzające owoce misji lud. prowadzonych w Polsce...

DZIECI MARYI

Primae Primariae w Rzymie; ich insygnium stanowił medal z wyobrażeniem MB Niepokalanej, a na rewersie Serca Jezusa. Darowską dla uczennic niepokalanek zostały na prośbę zgrom, zreorganizowane 1911 przez Bratkowskiego w Zespoloną Kongregację D.

DZIEWICTWO MARYI

; nawiązując do myśli Tertuliana, Laktancjusza i Pro-klusa, głoszą, że dziewicze poczęcie i_ zrodzenie Chrystusa są tajemnicą wiary związaną z -*• Trójcą Świętą, Chrystusem i jego zbawczym dziełem; w łonie Maryi ujawniło się wobec ludzkości niewidzialne i odwieczne pochodzenie osób Bożych (Bóg Ojciec posłał swego Syna przez dziewicze poczęcie w łonie Maryi dokonane mocą Ducha Świętego) ; jedyne synostwo Boże Chrystusa,

„DZWONEK MARYI"

propagandowe, informacyjne i sprawozdawcze (z dokumentacją fotograficzną) z działalności sodalicji w poszczególnych parafiach diecezji katowickiej.

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze założyły 1912 niezależną kongr.

EKIPY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wspólnoty złożone z grup zrzeszających po kilka małżeństw chrześcijańskich pod kierunkiem kapłana; należą do typu -> zespołów nieformalnych.

Powstały 1938 z inicjatywy ks. Henri Caffarela w celu pogłębienia życia rei., kontynuacji -> apostolatu (IV C 3) rozpoczętego w organizacjach...

EWANGELIZUJĄCE SIOSTRY MARYI, Evangelizing Sisters of Mary

Tubylcze zgromadzenie zak. na prawie diec., powstałe 1974 w Ugandzie w celach misyjnych.

Jako żeński odłam zgrom, apostołów Jezusa (zał. 1968 przez -* kombonianów Sisto Mazzoldiego i Giovanni Marengoniego) powstało z grupy dziewcząt przygotowanych przez tubylczego kapłana J. Massawe; 1977 otrzymały...

GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

  Mały podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1912, 1937 ; Wielki podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1915, 19376; Godzina Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1984; Podręcznik Godziny Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1987.

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

GRÓB MARYI

(431), związanej z tradycją grobu JanaApostoła, miejscem zaśnięcia Maryi był Efez; wersja ta rozpowszechnionazostała dopiero w XVIII w. —> Efezu) domniemane miejsce zaśnięcia Maryi (zw.

SERCE

Dzięki owej dwoistości: panowania -podlegania, „serce" w człowieku jest czymś niezdeterminowanym — w tym sensie, że jest dwukierunkową potencjalnością. „Do­broć serca" > euthymia.