SERCE SKRZELOWE

Serce żylne to serce bezżuchwowców i ryb oddychających skrzelami. Krew odtlenowana z komórek ciała jest niesiona do serca, wraca do zatoki żylnej.

SERCE U CZŁOWIEKA

Pracę serca można podzielić na kilka faz: -    faza pienwsza: skurcz przedsionków, krew przepływa do komór; -    faza druga: skurcz komór przy zamkniętych zastawkach przedsionkowo-komorowych, krew pod dużym ciśnieniem zostaje wtłoczona do tętnic, przedsionki rozkurczają się; - faza trzecia: krótki odpoczynek serca.

ZAWAŁ SERCA

Martwica (nekroza) fragmentu mięśnia sercowego, powstała na skutek zahamowania dopływu krwi do tego obszaru (zwężenie lub zamknięcie światła naczyń wieńcowych), m. aspiryny), fibrynolitycznych (udrażniających arterie) i beta-blokerów (zmniejszają zapotrzebowanie serca na tlen).

Serce

Serce jest workiem mięśniowo-łącznotkankowym składającym się z dwóch przedziałów przedzielonych przegrodą międzyprzedsionkową i międzykomorową, noszących nazwę serca prawego w skład którego wchodzi prawy przedsionek oraz prawa komora oraz serca lewego, obejmującego lewy przedsionek i lewą komorę.

Układ bodźco - przewodzący serca

Serce jest unerwione autonomicznie. Włókna tego układu mają wpływ na regulację szybkości akcji serca w zależności od potrzeb ustrojowych.

Układ wewnątrzwydzielniczy serca

Podobna grupa komórek mioendokrynowych znajduje się także w komorach serca produkując mózgowy czynnik natriuretyczny (brain natriretic peptyde, BNP), powstający także w komórkach mózgu.

Choroba niedokrwienna serca

Jest to stan, w którym dochodzi do zmniejszenia dopływu utlenionej krwi do komórek mięśnia sercowego.

Przewlekła niewydolność serca

Do najczęstszych przyczyn rozwoju niewydolności serca należy pozawałowe uszkodzenie serca, nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe oraz pierwotne schorzenia mięśnia serca (kardiomiopatie).

Położenie serca

Inaczej kształtuje się także sylwetka serca w przypadku różnych typów budowy konstytucyjnej klatki piersiowej. Również deformacje klatki piersiowej zmieniają położenie serca.

Kształt i wielkość serca

koronę serca tworzą wychodzące z serca tętnice, chodzące żyły i koniuszek.

Ściany serca

Zewnętrzna, rozpoczynająca się na szkielecie serca, o skośnym przebiegu włókien, wspólna dla obu komór, tworzy w okolicy wierzchołka charakterystyczny wir serca.

Szkielet serca

To leżące na podstawie komór struktury ścięgniste otaczające ujścia przedsionkowo-komorowe oraz aortę i pień płucny. Tworzą go cztery pierścienie włókniste, dwa trójkąty włókniste oraz część błoniasta przegrody międzykomorowej.

Układ przewodzący serca

W mięśniu sercowmy obok komórek mięśniówki roboczej występują komórki mięśniowe bogate w glikogen i zawierające mało miofibryli, a dużo mitochondriów, tworzących układ przewodzący serca.

Budowa wewnętrzna jam serca

Przegroda serca – oddziela prawą połowę serca od lewej. Wierzchołek tej stożkowato ukształtowanej jamy serca odpowiada koniuszkowi serca, a w obrębie podstawy znajduje się ujście przedsionkowo-komorowe żylne lewe oraz ujście aorty.

Unerwienie serca

Serce unerwiają nerwy współczulne i przywspółczulne tworzące splot sercowy. Są to: nerwy sercowe szyjne – górny, środkowy i dolny, oraz nerwy sercowe piersiowe.

Unaczynienie serca

Leżąca na tylnej ścianie powierzchni przeponowej serca w bruździe wieńcowej zatoka wieńcowa jest głównym naczyniem zbierającym krew z serca i odprowadzającym ją do prawego przedsionka.

Ciąża i poród w przebiegu wad serca

Podczas porodu kobiet z wadami serca powinien być obecny położnik i internista. Trzeba pamiętać, że w każdej wadzie serca, szczególnie w zwężeniu lewego ujścia żylnegó, groźba poważnych powikłań krążeniowych nie znika z chwilą urodzenia dziecka.

Leki stosowane w zaburzeniach przewodnictwa i rytmu serca

Jeżeli u dziecka z blokiem serca zdarzają się napady utraty przytomności lub „osłabienia” ze zwolnieniem czynności serca, a nawet, jeśli tylko rytm komór zwalnia się poniżej 45—50 uderzeń na minutę, serce po^ większa się, a ciśnienie tętnicze zmniejsza się — należy przyspieszyć rytm serca przez pobudzenie wyższych ośrodków bodźcotwóm| czych i poprawę przewodnictwa bodźców w sercu.

Choroby serca a ciąża

Leczenie stanów niewydolności układu krążenia i chorób serca powinien prowadzić lekarz specjalista chorób serca, przy czym kobieta nie powinna lekceważvć żadnego z niepokojących objawów.

Położenie serca

Położenie serca: serce ludzkie przemieszcza się daleko w lewą stronę, tak że prawie */3 jego ogólnej masy znajduje się na lewo od linii pośrodkowej ciała.