Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie

Czytaj Dalej

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Święty Franciszek stworzył system filozoficzny, zwany franciszkanizmem. Franciszka miłość do wszystkiego, co żyje. Franciszka znajdowała i znajduje wielu naśladowców.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

Miał wielu uczniów i zwolenników, założył Zakon Braci Mniejszych – franciszkanów. Franciszek jest pogodny i uśmiechnięty, a w jego osobowości nie dostrzegamy rysów budzących wątpliwości, jak w przypadku św.

BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri, Stany Zjedn.

BRACIA SAMARYTANIE św. FRANCISZKA z ASYŻU

Laickie zgromadzenie.

Założeni 1934 w Białymstoku przez Bogumiła Gaworeckiegow celu prowadzenia szpitali, zwł. zakaźnych, zakładów dla umysłowo chorych, przytułków dla starców, inwalidów itp. orazniesienia pomocy ubogim i opuszczonym; zgrom, nie miało kan.erekcji; przestało istnieć w czasie II wojny...

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

  Archiwum Zgromadzenia Slug Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście n.

BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

Franciszka. ; cechuje je duchowośćwspólna z zakonem franciszkańskim, do którego 1907zostało agregowane; po śmierci założyciela (1864) liczyło 26braci.

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bar, Zgromadzenie Sióstr Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, PK 4(1961) 471-472; K. Zakrzewska, Historia Zgromadzenia Córek Serca Maryi I-II, Nowe Miasto 1968 (mpsArZgrom.

FELICJANKI, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego. Congregatio Sororum sancti Felicis a Cantalicio III Ordinis Regularis sancti Francisci Seraphici (CSSF)

NiepokalanegoSerca Maryi, licząca 156 sióstr w 18 domach. Rys maryjny wiąże się z kultem Niepokalanego Serca Maryi(„Wszystko przez Serce Maryi na cześć PrzenajświętszegoS a k r a m e n t u " ) i w nabożeństwie do MB Częstoch.

IDLIŃSKI ELIASZ od św. FRANCISZKA OCarm

ur. 1658,zm. 1748, moralista i kanonista. W zakonie był lektorem teologii,definitorem gen. oraz prowincjałem utworzonej 1728wlkp. prowincji karmelitów trzewiczkowych ściślejszej obserwancjipod wezw. Najśw. Sakramentu; przez pewien okresprzebywał w klasztorach w Warszawie i Gdańsku.

W Ideatheologiae moralis...

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

 

Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

Parą bohaterów literackich, która całkowicie zawierzyła racji swoich serc, byli Tristan i Izolda z XIIwiecznego romansu rycerskiego Dzieje Tristana i Izoldy. Ale oni słuchali jedynie głosu własnych serc.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Franciszka i jego towarzyszy poznano na podstawie anonimowego dzieła pt. Franciszka.

ASCETA - św. ALEKSY

Został uznany za świętego (Maryja zeszła z ołtarza i kazała klucznikowi wpuścić go do kościoła).

ASCETA - św. FRANCISZEK

W Asyżu założył zakon franciszkanów.

Czym była średniowieczna pokora? Założona franciszkanizmu w Kwiatach ś. Franciszka

Franciszka pokazał, że życie nie musi być ustawicznym, bolesnym oczekiwaniem na śmierć, ale może być również afirmacja tego, co rodzi się z miłości i dobroci serca.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Wiek XV był wielkim bujnego rozwoju poezji religijnej i świeckiej. Na szczególną uwagę zasługuje literatura hagiograficzna (żywotopisarstwo świętych), która ukształtowała się już z pierwszych wiekach chrześcijaństwa (IV V wiek) na Wschodzie. Ten typ literatury związany jest z popularnym w...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

Parą bohaterów literackich, która całkowicie zawierzyła racji swoich serc, byli Tristan i Izolda z XII–wiecznego romansu rycerskiego Dzieje Tristana i Izoldy. Ale oni słuchali jedynie głosu własnych serc.

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Małżeństwo to związek dwojga ludzi kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając Adama i Ewę pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny szacunek, zrozumienie..., nie tyle istotne jest zalegalizowanie związku...

"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna " slowa B. Paskala byly bliskie bohaterom poznanych Ci utworów literackich?

" Serce ma swoje racje, których rozum nie zna". To serce nakazalo mu pomscie smierci kochanki. Postacie, które przedstawilem, zyja podlug tego, co nakaze serce.