Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkich Oczach

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkich Oczach

Czytaj Dalej

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Obchodzone 8 grudnia zachodnie święto upamiętnia-jące fakt, że na podstawie jedynego w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna Maryja z Nazaretu była wolna od jakiegokolwiek grzechu, nawet od grzechu pierworodnego, i to od samego swego poczęcia (zob. “Niepokalana”) i Panagia (gr.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Podczas gdy Chrystus własną mo-cą “wstąpił do nieba”, Najświętsza Maryja Panna mocą Bożą została “wzięta do nieba”. “zaśnięcie”) Najświętszej Maryi Panny.

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

EKIPY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

rozpowszechnione na wszystkich kontynentach (1980 ok. 5000 zrzeszających ok.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i KoronyPolskiej datuje się co najmniej od Ślubów Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656).

Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie NMP. Maryja w chwili poczęcia została zachowana od grzechu pierworodnego ijego skutków.

LEGENDA NA DZIEŃ OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Zdarzyło się raz, że namiestnik tego kraju, imieniem Agrikolaus, wysłał swoich żołnierzy na polowanie, a ci błądząc na próżno po okolicy dotarli wreszcie przypadkiem do jaskini św. Błażej został ścięty wraz z dwoma chłopcami [4] około roku Pańskiego 283.

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

A on, gdy zobaczył męża Bożego, przewrócił okropnie oczy, rzucał głową jak szaleniec i nie chciał podejść bliżej. Ale w dni, kiedy odmawiał tę modlitwę, nie mogłem mieć nad nim władzy; i oto z dnia na dzień pilnie go miałem na oku, a nie opuścił ani jednego, aby jej nie odmówić.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ujrzawszy go Maryja uradowała i zdumiała się wielce, a nie mogąc z wielkiej radości powstrzymać łez rzekła: Janie, synu mój, pamiętaj o słowach twego Mistrza, który uczynił mnie twoją matką i dał mi ciebie za syna [6].

LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Był pewien złodziej, który często uprawiał kradzież, miał jednak wielkie nabożeństwo do Maryi Panny i często odmawiał Pozdrowienie Anielskie.

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

Konrad czuje, że nadeszła wielka chwila, chce jak mityczny Prometeusz podjąć samotną walkę z Bogiem w celu uszczęśliwienia narodu. To równanie się z Bogiem jest przejawem wielkiego indywidualizmu Konrada, jego zarozumiałości i pychy.

Romantyzm w oczach twórców literatury późniejszych epok

Druga wojna światowa, krwawy wrzesień 1939, okupacja, powstanie warszawskie. Twórcy emigracyjni mieli zaś ten sam problem, co uczestnicy Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym - tęsknota za rajem, wspomnienia pejzaży ojczystych, propozycje przemian ustrojowych, rodzaj walki o polskość.

DONITZ KARL (1891-1980) - wielki admirał

, gdy londyński układ morski zezwolił Niemcom bu­dować okręty podwodne, objął do­wództwo pierwszej flotylli trzech takich okrętów, a w styczniu 1936 r.

JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

W okresie największego zagrożenia Londynu nalotami niemieckimi odmówił wyjazdu z miasta.

RAEDER ERICH (1876-1960) - wielki admirał

, gdy pancer­nik Lutzów i ciężki krążownik *Ad­mirał Hipper nie poradziły sobie ze słabą eskortą konwoju „JW-51B") o wycofaniu ze służby nieprzydat­nych jego zdaniem największych okrętów Kriegsmarine.

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały utworzone po uchwa­leniu przez parlament brytyjski 22 sierpnia 1940 r. Zalążkiem Polskiem Marynarki Wo­jennej w Wielkiej Brytanii były 3 ni­szczyciele (Błyskawica, BurzaGrom), które dotarły do tego państwa1 września 1939 r.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - MIKOŁAJ REJ

−  ojciec polskiej literatury pięknej −  pisał dzieła oryginalne, ukazujące obraz życia narodu, w Renesansie Naród to szlachta i ludzie z wyższych warstw społecznych −  pierwszy świecki autor −  miał oryginalny styl i pisarski język, który przypominał język mówiony −  był gawędziarzem −  chciał po przez swoje utwory stworzyć dla szlachty szkołę −  mówił jak żyć i ...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

w gatunkach literackich (pieśni, fraszki, dramat klasyczny, elegie) −  propagował starożytne filozofie i odwoływał się do twórczości Horacego −  podejmował motywy mitologii i literatury greckiej −  przetłumaczył psalmy Starego Testamentu (Psałterz Dawidów) −  uważał, że świat to jedna harmonia −  widział wielkie wartości natury i wsi −  wielbi człowieka −  głosi epikureizm ...

WIELKI ARTYSTA I WIELKA SZTUKA - „FORTEPIAN SZOPENA”

Wielkość muzyki rodzi strach i nienawiść u tych, którzy nie znoszą żadnego postępu, wszystko co wielkie i nowe u ludzi maluczkich budzi sprzeciw, który odbija się dygresją.