Kościół św. Jakuba w Toruniu

Budowany jako kościół parafialny Nowego Miasta przy jego rynku w 1309-1424.

Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

Zamek wzniesiono w miejscu dawnego grodu ok. poł. XIII w. Składał się z zamku wysokiego i rozległego przedzamcza. Zamek wysoki służył konwentowi rycerzy--zakonników. Na piętrze mieściła się kaplica, dormitorium i refektarz. Piwnice i parter miały przeznaczenie gospodarcze. Na dziedzińcu otoczonym...

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Powstało w 1959 na pn. od Starego Miasta w otaczającym je pasie zieleni. Zajmuje d. arsenał pruski z 1824, pawilon z salą wystawową i kinowo-widowiskową oraz fort z końca XIX w. Pomiędzy budynkami amfiteatr. Muzeum posiada kilkadziesiąt tysięcy eksponatów kultury ludowej, znaczący zbiór archiwaliów oraz...

Kościół Nawiedzenia NMP - Poznań

Największy kościół Poznania, zbud. 1979­-97 wg proj. Marka Eibela i Stanisława Sołtyka na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej na Ratajach, wśród bloków z lat 70. Ciekawa forma architektoniczna i nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Wewnątrz jedenastometrowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. W tzw. dolnym...

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Rozwojowi uległa sama nazwa parafia (łac. Więź parafii z biskupem utrzymywano nie tylko przez zastrzeżenie pewnych praw dla jego kościoła, aletakże przez biskupie podróże wizytacyjne.

Wyrok śmierci w Toruniu

Sprotestantyzowany Toruń z wrogością przyjął otwarcie w nim kolegium jezuickiego. Narastające napięciedoprowadziło w 1724 roku do gwałtownego wybuchu, którego bezpośrednią przyczyną był drobnyincydent. W kolegium kończono (16 VII) rok szkolny nabożeństwem dziękczynnym, z procesją teoforyczną,w...

OPIS CUDÓW NMP

Średniowiecze posiadało bardzo wiele zbiorów opisujących cuda zdziałane za pośrednictwem Matki Bożej; trudno dziś orzec, który z nich iniał pod ręką Ja kub de Voragine. W epoce poprzedzającej jego działalność literacką największą popularnością cieszył się zbiór Waltera z Coincy, zakonnika...