Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu

Czytaj Dalej

Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie NMP.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Niepokalana”) i Panagia (gr.

Świat wartości a determinacja człowieka przez historię - moje rozważania o „Innym Świecie” Grudzińskiego.

„Inny Świat” - Gustawa Herlinga Grudzińskiego to jedna z najbardziej wstrząsających książek literatury łagrowej. Zapiski Sowieckie wyrosły z przeżyć i doświadczeń więziennych, obozowych autora i jego współtowarzyszy niedoli w nieludzkim świecie.

Motto jest swoistym wprowadzeniem samego autora do...

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

Już w latach 2 wojny światowej wiedziano że pokój na świecie ściśle wiąże się z rozwiązaniem problemu niemieckiego. Powojenna historia Niemiec została przede wszystkim podyktowana obradami koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (4.02 1945r) i Poczdamie (17.07-2.08 1945r) . W Jałcie postanowiono, że...

POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO NA ŚWIECIE

W potocznym rozumieniu pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny , panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. W takim toku rozumowania pokój jest stanem normalnym między ludźmi i narodami, a wojna stanem chorobliwym i nienaturalnym. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny...

Obraz zycia w sowieckim lagrze w "Innym swiecie" Gustawa Herlinga - Grudzinskiego. Problemy moralne

Gustaw Herling - Grudzinski to wspolczesny polski pisarz mieszkajacy we Wloszech. Jako wiezien sowieckiego obozu zapoznal sie z totalitarnym systemem sowieckim. Oboz sowiecki byl zlokalizowany w niedostepnych rejonach Rosji. Wiezniowie pracowali przy wyrebie lasu, w kopalniach, przy rozladunku zywnosci. Praca...

TENDENCJE PRZEMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Wg. ‘Administracja i polityka’ A.Ferens & I. Macek; artykuł Herbiego;) :

Jedna z wyrażnie zaznaczonych tendencji XX w stało się zjawisko określane mianem rewolucji w administracji publicznej. Chodzi o proces reformowania sektora publicznego współczesnych państw, nazywany m.in. transformacją/modernizacją...

Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości struktury społecznej w III Świecie

Peryferie świata (część Europy, Trzeci Świat) uczestniczą w procesie rozwoju, ale jest to rozwój zależny. Struktura tych społeczeństw wyraża relacje asymetryczności z inną strukturą, która jest panująca w stosunku do niej.

Uzależnienie struktur wyraża się wymianą nieekwiwalentową. W sferze...

El Nino - El NINO NA ŚWIECIE

Ciepły prąd El Nino z Oceanu Spokojnego spowodował anomalie pogodowe na pięciu kontynentach: w obu Amerykach, Azji, Australii i Afryce. Straty materialne spowodowane suszą oraz gwałtownymi deszczami i huraganami eksperci ONZ oceniają na co najmniej dwadzieścia miliardów dolarów.

OBSZARY WYDOBYCIA WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO NA ŚWIECIE. NAJWIĘKSI PRODUCENCI I EKSPORTERZY

Najwięksi producenci węgla kamiennego:

Chiny - 34,6

USA - 24,0

Indie -7,1

RPA - 5,1

Rosja - 4,9

Chiny 425,354,596,1291 (1960,1970,1980, 1995)

USA 392,550,671,858

Zmieniła się pozycja państw Europejskich - spadła bo przeprowadzono restrukturyzację górnictwa.

W Chinach: - tania siła robocza...

Środowisko naturalne na Świecie

Współczesne rozmieszczenie lądów i oceanów na kuli ziemskiej jest efektem długotrwałej i bogatej w wydarzenia historii geologicznej Ziemi . Na globie ziemskim wyróżniamy siedem kontynentów : Azja (44 mln. km2), Afrykę (30 mln. km2), Amerykę Północną (24 mln. km2), Amerykę Południową (18 mln. km2)...

AKCELERATORY NA ŚWIECIE

Wobec koniecznosci rozwiazania problemu jaki stanowia coraz większe akceleratory kołowe obecne badania koncentruja sie wokół rozwoju akceleratorów liniowych. Prowadzi sie studia nad nowymi technikami przyspieszenia takimi jak : lasery, nadprzewodzące magnesy generujące bardzo wielki pola magnetyczne badz...

Ochrona Środowiska Na Świecie

Ludzie chcąc zapewnić sobie dobre warunki życia zmieniają środowisko, dostosowując je do swoich potrzeb. Człowiek wykorzystuje bez umiaru: glebę, wodę, zwierzęta, rośliny, powietrze. Wyjaławia glebę, zanieczyszcza wodę, powietrze, zabija zwierzęta. Często doprowadza do dewastacji i zanieczyszczenia...

Od poczęcia do narodzin

ZAPŁODNIENIE

Zapłodnienie to połączenie się plemnika z komórką jajową.

Bezpośrednio po ejakulacji plemniki rozpoczynają wędrówkę w kierunku komórki jajowej. Plemnik jest zdolny do zapłodnienia przez 48 do 72 godzin. Plemniki pokonują kanał szyjki macicy dzięki ruchom własnej

witki, natomiast...

KALWINIZM W ŚWIECIE

Jan Kalwin urodził się w 1509 roku w Szwajcarii. Był reformatorem religijnym, wybitnym działaczem reformacji i twórcą kalwinizmu. W czasie studiów teologicznych zapoznał się z doktrynami Lutra stając się jego rzecznikiem i propagatorem. Wskutek prześladowań przebywał kolejno w Bazylei, Genewie...

LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej

LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wyd. w Warszawie od 1971; początkowo red. W. Kubacki, od września 1972 W. Sadkowski. Pismo publikuje przekłady (wyłącznie z języka oryginału) literatury współcz. i dawniejszej: poezji, prozy beletryst., eseju, krytyki lit., dramatu...

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

  Archiwum Zgromadzenia Slug Maryi Niepokalanej w Nowym Mieście n.

„CHRZEŚCIJANIN w ŚWIECIE"

Zeszyty ODiSS, miesięcznik kat.-spol., wydawany w Warszawie przez -> Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych od 1969; do nr 2 (marzec-kwiecień) z 1976 jako dwumiesięcznik.

Inspiracją czasopisma jest Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Wat. II. Pismo ogłasza przekłady i...

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.