JAN CHRYZOSTOM [Złotousty] św.

Ojciec i Doktor Kościoła [ok. 350-407], biskup Antiochii, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych pisarzy Kościoła greckiego (olbrzymia jego spuścizna wypełnia 22 tomy PG XLVII - LXVIII], upamiętnił się w hagiografii przede wszystkim swoimi uroczystymi kazaniami pochwalnymi [enkomiami] ku czci...

JAN z Damaszku św.

Doktor Kościoła [ok. 650-ok. 750], biskup w okolicach Jerozolimy, sostatni wielki teolog Kościoła greckiego, wywarł też wpływ potężny na łaciński Zachód, gdzie znany był przede wszystkim ze swego podstawowego traktatu pt. O wierze prawowitej [De fide orthodoxa], przełożonego w latach 1148-1150...

LINUS św.

Papież, bezpośredni następca św. Piotra, uchodził w wiekach średnich za autora dwu opisów: męczeństwa św. Piotra oraz św. Pawła [Martyńttm beati Petri apostoli a Lino episcopo conscriptum i Passio sancti PatiU apostoli, wydanie u Tischendorfa, Acta ąpostolorwn apocrypha, Lipsk 1891, nadto Martyrium...

Średniowieczny bohater pozytywny - Legenda o św. Aleksym

Jest XV-wieczną popularyzującą przeróbką z opowieści łacińskiej, która o wiele wcześniej narodziła się wśród chrześcijan Bliskiego Wschodu.