Parafia Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Rozdzielu

Czytaj Dalej

POEZJA KOŚCIELNA - „BOGURODZICA”

Jest to pieśń poświęcona Bogu. Adresat to Maryja i Jan Chrzciciel. Zbiorowy podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Maryi a  pośrednio do Boga. Prośba dotyczy dostatniego życia na ziemi i szczęścia.

−  rymy parzyste

−  precyzja kompozycji (regularność)

−  parabolizm składniowy (podobieństwo...

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Treścią Bogurodzicy są modlitewne prośby : w pierwszej zwrotce podmiot liryczny zwraca się do Matki Boskiej, aby jako niewiasta wybrana z wielu przez Boga i zjednoczenia z nim dzięki pełnieniu Jego woli pozyskała i skłoniła ku ludziom przychylność swego Syna : „Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

W Bogurodzicy zauważamy wiele historycznych form gramatycznych, archaizmów składniowych, leksykalnych i fonetycznych (Archaizm - element językowy pochodzący z minionej epoki hist. w funkcji wołacza występują mianowniki (Bogurodzica zamiast Bogurodzico!

"Bogurodzica" - streszczenie

        Melodia słowa Bogurodzica jest tożsama z melodią wołania Kyrie eleison przy litanii pochodzenia niemieckiego.

„BOGURODZICA”

Melodia słowa Bogurodzica jest tożsama z melodią wołania Kyrie eleison przy litanii pochodzenia niemieckiego.

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

"Bogurodzica". Baczyński - "Modlitwa do Bogurodzicy". Jak typowy wiersz średniowieczny "Bogurodzica" jest wierszem rymowo-zdaniowym (asylabicznym).

Modlitwa do Bogurodzicy

Któraś wiodła jak bór pomruków

ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg,

prowadź nocne drogi jego wnuków,

byśmy milcząc umieli umierać.

 

Któraś była muzyki deszczem,

a przejrzysta jak świt i płomień,

daj nam usta jak obłoki niebieskie,

które czyste – pod toczącym się gromem.

 

Która ziemi...

"Bogurodzica" i "Lament Swietokrzyski" jako zabytki literatury polskiej

Czas powstania "Bogurodzicy" jest sporny. Kompozycja "Bogurodzicy" jest zgodna z zasadami scholastyki (godzi prawa wiary i rozumu).

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Wyraźnie da się zauważyć, że Matka Boża jest tutaj przedstawiona w zupełnie innym wymiarze niż w „Bogurodzicy”. On sam nie jest tu Panem i wszechmocnym Synem Boga z „Bogurodzicy”, lecz umęczonym, cierpiącym nadludzko dzieckiem opłakującej Go Matki.

„Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego

  - „Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim; jest anonimowa; przez długi czas miała charakter hymnu narodowego, i takiż zachowała aż do XVI wieku; nieznany autor wykazał się swoim talentem i umiejętnością poetycką w najstarszej części utworu, tzn.

„Bogurodzica”

) - zabytki językowe - fonetyczne - sławiena : sławiona, przegłos e:o - Krzciciela : Chrzciciela, k:ch - leksykalne - gospodzin - pan - zwolena - wybrana - składniowe - „Twego dziela Krzciciela, Bożycze” - dla Twego Chrzciciela, Synu Boży - fleksyjne - „Bogurodzica” zamiast „Bogurodzico” - „Bogiem sławiena” zamiast „przez Boga sławiona”

Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

Bogurodzica Najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim jest  „Bogurodzica” (otwiera „Statut polski” z 1506 roku Jana Łaskiego). Bogurodzica, dziewica, Maryja (dziś powiedzielibyśmy - Bogurodzico, dziewico, Maryjo).

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

  -Melodia słowa Bogurodzica jest tożsama z melodią wołania Kyrie eleison przy litanii pochodzenia niemieckiego. Dwóm najstarszym strofom Bogurodzicy towarzyszy zarazem najstarsza melodia pieśni śpiewana chóralnie, jednogłosowo, bez akompaniamentu instrumentalnego.

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

"Bogurodzica". Baczyński - "Modlitwa do Bogurodzicy". Jak typowy wiersz średniowieczny "Bogurodzica" jest wierszem rymowo-zdaniowym (asylabicznym).

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

W tym celu trzeba się uniżyć (Mt 23,12), stać się małym; nawet więcej, trzeba się "narodzić z wysoka" (J 3,7), "narodzić się z Boga" (J 1,13), aby stać się dzieckiem Bożym (J 1,12).

Inicjacja chrześcijańska jako „ponowne narodzenie”

3,3-5)-wypowiedź o powtórnym narodzeniu z wody i Ducha Świętego; oraz zasadnicza myśl Ewangelii Jana, że to nowe życie, ten nowy sposób egzystencji zostaje zachowany tylko w życiodajnym zjednoczeniu z jego nurtem życia.

BOGURODZICA JAKO NAJSTARSZY LITERATURY POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA

Bogurodzica”. Baczyński - „Modlitwa do Bogurodzicy”. Jak typowy wiersz średniowieczny „Bogurodzica” jest wierszem rymowo-zdaniowym (asylabicznym).

„Bogurodzica” jako arcydzieło polskiej poezji średniowiecznej

Bogurodzica” jest naszym najstarszym utworem literackim, napisanym w jezyku rodzinnym, tworzy niejako zaczyn polskiej literatury, i to zaczyn świetny, wyznaczający naszej eczesnej twórczości poczesne miejsce w kulturze średniowiecznej. „Bogurodzica dziewica”, „twego syna gospodzina”.

Święta Bożego Narodzenia po niemiecku

Das Weihnachtsfest ist vor allem ein großes Familienfest. Am wichtigsten ist der Heilige Abend, besonders für die Kinder. An diesem Tag bekommen sie Geschenke. Die Geschenke bringt der Weihnachtsmann. Die ganze Familie schmückt den Weihnachtsbaum. Alle singen zusammen Weihnachtslieder. In Polen ißt man am Heiligen...

BOGURODZICA

BOGURODZICA, średniowieczna pol.