Badanie kończyn górnych

Badanie kończyn górnych polega na ustaleniu, czy badany jest praworęczny, na o-kreśleniu stanu trofiki, ewentualnych deformacji, stwierdzeniu ewentualnego zaniku mięśni, drżeń wiązkowych, ustawienia i ruchów mimowolnych, ruchomości czynnej i biernej, na określeniu siły poszczególnych grup mięśniowych...

Zespół ciasnoty górnego otworu klatki piersiowej

Jakkolwiek od opisania przez Roba i Standevena zespołu ciasnoty górnego otworu klatki piersiowej, czyli zespołu ucisku pęczka naczyniowo-nerwowego, jako odrębnej jednostki klinicznej, upłynęło ponad 30 lat, rozpoznanie tego zespołu chorobowego nadal przysparza kłopotów lekarzom wielu specjalności...

Zespół bark-ręka (algodystrofia kończyny górnej)

Zespół bark-ręka stanowi jedną z postaci klinicznych odruchowej dystrofli współczulnej w obrębie kończyny górnej.

Odruchowymi dystrofiami współczulnymi nazywa się zespół bólu, obrzęku, sztywności i upośledzenia funkcji kończyny powstający w wyniku urazów (często zupełnie banalnych - zakłucie...

Zespoły ciasnoty przedziałów powięziowych w obrębie kończyny górnej

Przyczyną choroby jest najczęściej uraz, w wyniku którego dochodzi do zmniejszenia dopływu krwi tętniczej do określonego przedziału anatomicznego (niedrożność, ucisk, kurcz).

Niedokrwienie poszczególnych mięśni oraz wytwarzanie substancji histami-nopodobnych, zwiększających przepuszczalność naczyń...

Bolesna destabilizacja stawu strzałkowo-piszczelowego górnego

Górny staw strzałkowo-piszczelowy jest biomechanicznie powiązany ze stawem piszczelowo-skokowym. Stąd nierzadkie jego przeciążenia, a nawet bolesna destabilizacja. Do uszkadzania stabilizatorów stawu dochodzi najczęściej przy gwałtownych skrętach kolana (np. narty wodne itp.).

Objawy

Bóle w okolicy...

Badanie ruchów w stawach kończyn górnych

Pozycją zerową dla kończyny górnej jest jej zwisanie wzdłuż klatki piersiowej w postawie pionowej badanego, przy czym ramię znajduje się pośrednio między skręceniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jeśli w tej pozycji zegniemy łokieć do kąta prostego, przedramię zwraca się do przodu, równolegle do...

Opatrunki unoszące kończynę górną

1.    Szyna Grucy, podobnie jak szyna według Zim-mera, składa się z licznych elementów wykonanych z blachy allupulonowej, łączonych przegubami zaopatrzonymi zaciskami śrubowymi. Część tułowiową szyny przypina się za pomocą pasów parcianych. Części podtrzymujące kończynę można ustalać w różnych...

Wady wrodzone kończyny górnej

Problematyka wad wrodzonych kończyny gómej i ich leczenie nabrały w ostatnich dziesiątkach lat szczególnego znaczenia. Częstość występowania tych wad szacowana jest według ośrodków niemieckich na l na 3000 porodów, a według badaczy amerykańskich nawet na 1 na 2700 i obserwuje się tendencje...

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Pierwotną przyczyną zakażeń górnych dróg oddechowych są w przeważającej mierze (60-90%) wirusy (Tabela 9.1). Najczęstszą postacią tych zakażeń jest stan zapalny nosogardła wywołany przez rhinowirusy i koronowirusy, który przebiega zwykle jako samoograniczające się zakażenie nosogardła w postaci...