GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

Franciszek Karpiński - PIEŚŃ MAZURSKA, ŻALE SARMATY, O NARODZENIU PAŃSKIM

»  O NARODZENIU PAŃSKIM Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów - obnażony; Ogień - krzepnie, blask - ciemnieje, Ma granice - nieskończony.

Koronacja Marii

jesttriumf Marii, a gdy ukazana, jest w pozie klęczącejprzed Chrystusem lub Trójcą Sw. , z klęczącą Marią ukazanąmiędzy Bogiem Ojcem a Chrystusem, i widoczną ponadgłową Marii Gołębicą Ducha Sw.

Zaśnięcie Marii

, oparta na tekstach apokryfów,ukazuje złożone na marach ciało Marii, wokół któregogromadzą się apostołowie; w centrum kompozycji, za łożem Marii wyobrażano Chrystusa trzymającegojej duszę ukazaną pod postacią dziecka w powijakach,wokół mar przedstawiano adorujących MarięOjców Kościoła, anioły, czasem płaczki.

Panna, dziewiczość

Dziewica (Panna) jest poza tym 6 znakiem Zodiaku; jej żywiołem jest ziemia.

JULIA panna (postać literacka)

Nieszczęśliwy mezalians Tytułowa bohaterka dramatu Augusta Strindberga Panna Julia jest piękną,dwudziestoletnią hrabianką.

Boże Narodzenie

To trzykrotne sprawowanie Eucharystii odbywa się w tym dniu na wspomnienie potrójnych narodzin Syna Bożego: przed wiekami w Boskim łonie Ojca Niebieskiego, w czasie z dziewiczego łona Najświętszej Maryi Panny oraz w sercu człowieka wierzącego.

Najświętsze Serce Jezusa

Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690), które zachęcały np.

Nowe narodzenie

Duchowe odrodzenie, które sprawia sakrament chrztu (J 3, 5; Tt 3, 5; 1 P 1, 3). Św. Paweł mówi w sposób równoznaczny o chrzcie, że jest śmiercią starego stanu grzechu, a równocześnie nowym życiem w Chrystusie zmartwychwstałym (Rz 6, 1-11; 2 Kor 5, 17).

Zob. chrzest.

Parafia

W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858), młodzież otrzymuje religijne wychowanie, odbywają się prace misyjne (AA 10, AG 37) i otacza się tro-ską chorych, potrzebujących i podeszłych w latach. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob.

Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

Praktyka przechowywania w tabernakulum konsekrowa-nych Hostii, żeby umożliwić udzielanie Komunii św. chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944).

Chrześcijanie prawosławni oraz niektórzy anglikanie również przechowuj ą konsekrowane Hostie w celu komunikowania...

Przygotowanie do Bożego Narodzenia

“zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy Syryjczycy obchodzą w tym okresie uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i narodzin św.

Własne refleksje o moralności po przeczytaniu książki Dr Pawła Czarneckiego „Marii Ossowskiej nauka o moralności

Wierzę, że jak przestaniemy uganiać się za pieniędzmi, zaczniemy dostrzegać tak jak Maria Ossowska drugiego człowieka, która zdaniem dr Czarneckiego pomimo powściągliwości w ferowaniu ocen moralnych była prawdziwym autorytetem moralnym.

Niektóre zagadnienia z filozofii-wg wykładów prof.Marii Szyszkowskiej

Pomocny staje się filozof który pomaga (nie narzuca) w narodzinach prawdy.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Reformy Marii Teresy-początki józefinizmu.

Mimo tego, że Maria Teresa miała jak największe prawa (najstarsza córka cesarza), do spadku po Karolu VI zgłosiło się wielu pretendentów: a) sąsiedzi Austrii chcieli zlikwidować monarchię habsburską, b) Prusy domagały się Dolnego Śląska, c) Saksonia domagała się Górnego Śląska, części Austrii Dolnej i Moraw, d) Bawaria domagała się Czech, Austrii Górnej i Tyrolu, e) Jesienią 1740 król pruski Fryderyk II zajął Śląsk, 1742 zawarł separatystyczny pokój ...

Historia Bożego Narodzenia

Tak, więc narodziny słońca zastąpili narodzinami Chrystusa. Druga Utrzymuje, że uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą.

Sylwetka Marii Montessori

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. Ze szkoły Maria Montessori zapamiętała przede wszystkim tłumienie aktywności uczniów i trzymanie ich w ciągłym bezruchu.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Sylwetka Marii Montessori

Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii. Ostatnim domem Marii Montessori było mieszkanie przy Koniginweg w Amsterdamie, które od czasu jej śmierci jest siedzibą AMI.