BOŻE NARODZENIE

na pamiątkę narodzenia Chrystusa, do IV w. Boże Narodzenie Concerto grosso g-moll, opus 12, nr 6 Arcangela Corellego, ze słynnym LargoPastorale, dołączonym ad libitum na Boże Narodzenie, wł.

PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach

PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach, komedia G.

TOWARZYSTWO IM. MARII KONOPNICKIEJ

MARII KONOPNICKIEJ, organizacja społ. : Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej (1963) i Maria Konopnicka.

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS)

ukazują się w wydawnictwie uczelni: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (od 1948; Sectio F obejmuje nauki filoz. Narodziny pierwszego umwersytetu Polski Ludowej, wybór i oprac.

PANNA

Najświętsza Panna, Panna Święta Matka Boska. Panna dworska, panna z fraucymeru, dworka, dama dworu ze świty pani dworu królewskiego, książęcego a. Panny mądre i panny głupie przypowieść z Biblii, Ew.

POSZŁA PANNA PO WODĘ

" Poszła panna po wodę, Miała piękną urodę, Napotkał ją pan I potłukł jej dzban.

Rządy Marii Teresy w Austrii

Maria Teresa w 1745 r. Maria Teresa, jako władca oświecony, przeprowadziła szereg reform administracyjnych, wojskowych i gospodarczych.

Monarchia habsburska Marii Teresy

  Maria Teresa przy pomocy Węgrów doprowadziła do stłumienia powstania Czechów. Wtedy to Maria Teresa wprowadziła edykt ograniczający pańszczyznę i zakazujący rugowania chłopów z ziemi.

BOŻE NARODZENIE

symbolizowały onepotrójne narodziny Chrystusa: odwieczne rodzenie Syna Bożegow Trójcy Świętej, narodzenie w ciele ludzkim z MaryiDziewicy oraz narodzenie mist, w duszach wiernych.

BRYGIDKI, Zakon św. Brygidy, Zakon Najświętszego Zbawiciela, Ordo Sanctae Birgittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris OSSalv

Zakon klauzurowy podwójny (-> klasztor podwójny),zał. ok. 1346 w Vadstenie (pd. Szwecja) przez -» Brygidę Szwedzkąw celu szerzenia czci NMP i odrodzenia życia rei., opartyna regule św. Augustyna (Augustyna reguła), zmodyfikowanejszczegółowymi normami, które, wg przekonania Brygidy,miały być jej podyktowane...

CHIŃSKIE SIOSTRY, Instytut Panien Chińskich

Wspólnota nauczycielek i katechetek zachowujących rady ewangeliczne, istniejąca w luźnych formach organizacyjnych w Chinach w XVII-XX w.

Pierwszą wspólnotę zorganizował w wikariacie apost. Junna-nu i Syczuanu bp Joachin Enjobert Martillat (1706-75) w myśl ułożonego przez siebie statutu; reorganizacji...

„CZEŚĆ MARII"

Ilustrowany miesięcznik -> sodalicji mariańskich uczennic szkół średnich w Polsce, zał. na I Zjeździe Związku Sodalicji Mariańskiej w Częstochowie 10-12 VII 1922; wyd.

SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII DE GUISE 1559-1560

Maria poprosiła Francję o pomoc. Po śmierci Marii w 1560 opór kato­lików zmalał.

SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII, KRÓLOWEJ SZKOTÓW 1567-1568

Maria zrzekła się korony na rzecz małoletniego syna, Jakuba VI (1566--1625).

DIONIZY i REDEMPT, Dionizy od Narodzenia Pańskiego

Gontier, Vie admirable de Pierre Berthelot, P 1917; Valentino di Santa Maria, BS IV 648-650; V.

DUSZY CHRYSTUSA SIOSTRY, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Congregatio Sororum Sanctissimae Animae Domini nostri Jesu Christi

Zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym, założone 1923 w Prądniku Białym (obecnie dzielnica Krakowa) w celu pielęgnowania w duszach ludzkich życia nadprzyrodzonego, którego wzór i źródło stanowi dusza Chrystusa (-» hipostatyczna unia).

Wspólnotę, którą założyła 1919 w Żytomierzu Z.P. Tajber za...

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Zgromadzenie zak. obrządku koptyjsko-katolickiego na prawie pap., zał. 1912 w Aleksandrii.

Powstały z zał. w 2. poł. XIX w. w Libanie zgrom, sióstr Najśw. Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze...

EKIPY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wspólnoty złożone z grup zrzeszających po kilka małżeństw chrześcijańskich pod kierunkiem kapłana; należą do typu -> zespołów nieformalnych.

Powstały 1938 z inicjatywy ks. Henri Caffarela w celu pogłębienia życia rei., kontynuacji -> apostolatu (IV C 3) rozpoczętego w organizacjach...