LEGENDA NA DZIEŃ OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Gdy zaś poczęły załamywać się wśród męczarni, ukazał się anioł Pański i dodawał im sił mówiąc: Nic obawiajcie się, bowiem dobry' robotnik, który swoją pracę dobrze zaczął i dobrze wykonał, zasłuży sobie na błogosławieństwo za swe dzieło, otrzyma nagrodę za swój trud i cieszyć się będzie nagrodą.

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Lecz oto na grobie jego wyrosła przepiękna ljlia, która na każdym płatku miała złotymi literami wypisane słowa: Ave Maria. I mimo, że zapewniano go, iż są wszyscy, mówił: Poszukajcie dobrze, a zobaczycie, że kogoś brakuje.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Diabeł zaś mówił dalej: Moja jest także dlatego, że chociaż spełniała jakieś dobre uczynki, to jednak jej grzechy nieporównanie były liczniejsze niż czyny dobre. Gdy zaś to uczynił, Maryja Panna przybyła mu z pomocą i położyła rękę na wadze z tej strony, gdzie leżały jego nieliczne dobre uczynki.