Boże Narodzenie

To trzykrotne sprawowanie Eucharystii odbywa się w tym dniu na wspomnienie potrójnych narodzin Syna Bożego: przed wiekami w Boskim łonie Ojca Niebieskiego, w czasie z dziewiczego łona Najświętszej Maryi Panny oraz w sercu człowieka wierzącego.

Nowe narodzenie

Duchowe odrodzenie, które sprawia sakrament chrztu (J 3, 5; Tt 3, 5; 1 P 1, 3). Św. Paweł mówi w sposób równoznaczny o chrzcie, że jest śmiercią starego stanu grzechu, a równocześnie nowym życiem w Chrystusie zmartwychwstałym (Rz 6, 1-11; 2 Kor 5, 17).

Zob. chrzest.

Parafia

W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858), młodzież otrzymuje religijne wychowanie, odbywają się prace misyjne (AA 10, AG 37) i otacza się tro-ską chorych, potrzebujących i podeszłych w latach. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob.

Przygotowanie do Bożego Narodzenia

“zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy Syryjczycy obchodzą w tym okresie uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i narodzin św.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Kraków w czasie wielkiej wojny 1914-1918

Nienawiść do caratu, jako ciemiężyciela większej części narodu, przybierająca zresztą w niektórych kręgach postać niechęci do Rosji w ogóle, była w Krakowie bardzo silna.

Historia Bożego Narodzenia

Tak, więc narodziny słońca zastąpili narodzinami Chrystusa. Druga Utrzymuje, że uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa. Na uwagę zasługuje ołtarz główny, pochodzący z około 1803 roku, autorstwa mistrza Schefflera z Krakowa.

Bezpieczeństwo dziecka - przedszkole nr 118 w Krakowie:

Zorganizowałam w ramach WDN radę szkoleniową na temat: „Odpowiedzialność w rodzicielstwie w aspekcie prawnym i psychologicznym” zapraszając do jej przeprowadzenia mgr Aleksandrę Adamek, dyrektora „Samorządowego Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego” w Krakowie.

Park dr Jordana w Krakowie

Henryk Jordan został wybrany członkiem Rady Miejskiej Krakowa, obowiązki te pełnił do końca życia. powierzono mu pełnienie obowiązków kierownika Katedry i Kliniki Ginekologiczno-Położniczej w Krakowie.

Plan 2 dniowej wycieczki do Krakowa

Przewodnik wynajęty zostanie z Biura Przewodników „Jura” w Krakowie (os.

Kraków jako produkt turystyczny WSSP Lublin

Edukacja w Krakowie Mówiąc o placówkach oświatowych Krakowa chciałabym wspomnieć o dwóch najstarszych liczących się uczelniach wyższych w naszym kraju. W Krakowie nie brakuje również lokali legendarnych, takich jak chociażby Jama Michalika, Pod Jaszczurami, Wierzynek czy Hawełka.

Awf Kraków i Park Lotnictwa

Niewątpliwa wartość historyczna może wspomóc rozwój Województwa Małopolskiego, a w dobie integracji europejskiej stanowić wkład Krakowa w tworzenie tożsamości kulturowej regionu na tle wydarzeń wielkiej historii Europy.

Odchudzanie racjonalne, wg; irl Kraków.

BH.305. MOTTO: Wzorcowe odżywienie komórek organizmu, to: OBOWIĄZKOWY standard. * PRAWIDŁOWA BIOLOGICZNIE, PROZDROWOTNA METODA ODŻYWIANIA: Tzw. dla myślącego człowieka powinna AKCEPTOWAĆ wszelkie uwarunkowania naszej przyrody, ewolucją narzucone REGUŁY. Stanowi to trudny problem, ale bez badań; krew, wydzieliny, wydaliny, pierwiastki włosa, jest to absolutnie niemożliwe. WTEDY MOŻNA TYLKO PRZERZUCAĆ SIĘ PSEUDO REGUŁAMI: Na węch i czucie, również przypuszczenia.

NMP z Lourdes

NMP z Lourdes. W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, MatkaBoża zjawiła się ubogiej pasterce Bernadecie Soubirous (zob. 16 kwietnia) w Grocie Massa-bielskiej, wLourdes. Podczas osiemnastu zjawień Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. Poleciła, aby na miejscuobjawień...

Nawiedzenie NMP

Nawiedzenie NMP. Święto poświęcone wydarzeniu ewangelicznemu, jakim byty odwiedziny Maryi wdomu św. Elżbiety Wypowiedziała Ona wtedy pełen pokory miłości i uwielbienia hymn dziękczynny:“Magnificat”. Święto obchodzono najpierw w Kościele Wschodnim. Od XII w. również na Zachodzie.Ustanowił je Bonifacy...

Wniebowzięcie NMP

Wniebowzięcie NMP. Święto początkowo nosiło nazwę Zaśnięcia Najświętszej Panny i tak pozostało wobrządku wschodnim. Kościół Zachodni pielęgnował myśl o Wniebowzięciu NMP. Prawda ta zostałauwieńczona dogmatem wiary przez Piusa XII (1950). W Polsce obrosło ono w zwyczaje i tradycje ludowe.W tym...

Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie NMP. Maryja w chwili poczęcia została zachowana od grzechu pierworodnego ijego skutków. Jedno z najstarszych świąt (VIII w). W 1166 r. cesarz bizantyjski Manuel I Komnenos nadałmu rangę państwową. Sobór w Bazylei (1437) zlecił, aby było obchodzone w całym Kościele. Pius IXogłosił...

Barbakan w Krakowie

Na początku XIX wieku z rozkazu cesarza Austni Franciszka II większość średniowiecznych budowli Krakowa została rozebrana.

Kraków - katedra na Wawelu

Od XVI w. wokół katedry zaczęto wznosić kaplice. Budowano je na zlecenie królów, biskupów i magnatów. Najsłynniejszą z nich jest kaplica Zygmun-towska - arcydzieło polskiej sztuki renesansowej Pokrywającą dach złotą łuskę otrzymała pod koniec XVI w. dzięki Annie Jagiellonce.

Jej dzieje nierozerwalnie...