Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

Na wieść o jego śmierci, Mieszko Stary ruszył do krakowa. Około 1098 roku Helena weszła w porozumienie z Mieszkiem Starym i pomogła mu w opanowaniu Krakowa za cenę uznania swoim następcą jej syna, Leszka Białego.

Rozbicie dzielnicowe - Roszczenia Przemyślidów do Krakowa

Przemysł, po utracie oparcia w tym możnym przedstawicielu Kościoła krakowskiego, wobec niechybnej groźby rozprawy zbrojnej z Wacławem II, zrzekł się na jego rzecz z Krakowa.

City of Kraków

Krakow lies in the Southern part of Poland on the Vistula river. Approximately 300 km North is Warsaw, the capital of Poland, and 100 km South are the Tatra Mountains, forming the southern border of the country. In the Krakow, in the year 1000, a Roman Catholic bishopric was founded. In the Krakow is residential...

Nowodworski school in Kraków

Our school was founded in 1588 thanks to the decision of the senate of Jagiegollian University. The main purpose of creating this institution was to prepare boys for undertaking for studies on university. Initially only boys could attend the school, girls had no possibilities to learn. As far as the building of the...

Święta Bożego Narodzenia po niemiecku

Das Weihnachtsfest ist vor allem ein großes Familienfest. Am wichtigsten ist der Heilige Abend, besonders für die Kinder. An diesem Tag bekommen sie Geschenke. Die Geschenke bringt der Weihnachtsmann. Die ganze Familie schmückt den Weihnachtsbaum. Alle singen zusammen Weihnachtslieder. In Polen ißt man am Heiligen...

KRAKÓW - nauka, kultura, oświata, literatura

Wśród coraz liczniejszych później szkół parafialnych naczelne miejsce zajmowała zał. Wiszniewskiego oraz pierwszy u nas systematyczny wykład estetyki - Listy z Krakowa J.

LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera

LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. 1 w Krakowie 1843, t.

BOŻE NARODZENIE

na pamiątkę narodzenia Chrystusa, do IV w. Boże Narodzenie Concerto grosso g-moll, opus 12, nr 6 Arcangela Corellego, ze słynnym LargoPastorale, dołączonym ad libitum na Boże Narodzenie, wł.

KRAKÓW

W prezbiterium polichromia Jana Matejki z 1889-92, późnorenesansowe, piętrowe nagrobki Celarich i Montelupich (możnych, spolszczonych rodów włoskich w Krakowie), wczesnobarokowe stalle (1. Piotra i Pawła pierwszy kościół barokowy w Krakowie, budowany w końcu XVI w. Krakowa. ; i w Krakowie nic darmo.

TERLECKA ANNA, z SCHUGTÓW, pseud. Anna z Krakowa

Anna z Krakowa, ur. 8 II 1835 w Krakowie, poetka. JAGODA O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa, Kr.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ)

Mateusz z Krakowa, Paweł Włodkowic, Jakub z Paradyża, Stanisław ze Skarbimierza (pierwszy rektor), Jan z Ludziska, Piotr Gaszowiec, Jan Dąbrówka, Wojciech z Brudzewa (nauczyciel Kopernika), Marcin Król z Żurawicy, Jan z Głogowa, Jakub z Gostynina, Michał z Biestrzykowa, Jan ze Stobnicy, Adam z Bochynia, w XVI w. , po przyłączeniu Krakowa do Księstwa Warsz.

Geneza, ustrój i sytuacja polityczna w Wolnym Mieście Krakowie

W życiu politycznym Krakowa dominowały rywalizujące ze sobą: arystokracja, mieszczaństwo, inteligencja oraz cieszące się poparciem rezydentów środowiska artystyczne. W 1846 roku w Krakowie wybuchło powstanie, kierowane przez Rząd Narodowy z Janem Tyssowskim na czele.

ANDRZEJ WASIŁO, Andrzej z Krakowa, Andrzej Polak, Andrzej Wasillo OFM

zm. 14 XI 1398 w Wilnie, Pierwszy bp Seretu, pierwszy bp wileński. Pochodził z Małopolski; wstąpił do zak., zyskując ok. 1354 sławę jako kaznodzieja na Mazowszu i pogańskiej jeszcze Litwie;

1371 zosta! bpem nowo otworzonego bpstwa sereteńskiego w Mołdawii dzięki poparciu Elżbiety Łokietkówny, której...

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

BOŻE NARODZENIE

symbolizowały onepotrójne narodziny Chrystusa: odwieczne rodzenie Syna Bożegow Trójcy Świętej, narodzenie w ciele ludzkim z MaryiDziewicy oraz narodzenie mist, w duszach wiernych.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

Laickie zgromadzeniebezhabitowe.

Założeni 1883 w Zakroczymiu (na Mazowszu) w celu opiekii kształcenia młodzieży męskiej. Jest pierwszym męskim zgrom,bezhabitowym zał. przez H. Koźmińskiego, który przełożonymgen. mianował Franciszka Dublasiewicza; 1893 podzieliło sięna 2 odłamy: b.s.M.N. pod...

DIONIZY i REDEMPT, Dionizy od Narodzenia Pańskiego

Właśc. Pierre Berthelot, i Redempt od Krzyża, właśc. Tomas Rodriguez OCD, bł., umęczeni 29 XI 1638 w Atjeh (Sumatra).

D., ur. 12 XII 1600 w Honfleur (dep. Calvados), kosmograf, pilot statków morskich, opłynął Hiszpanię, Anglię oraz Amerykę i dotarł do Indii; w Goa wstąpił do nowicjatu karmelitów i...

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

Franciszek Karpiński - PIEŚŃ MAZURSKA, ŻALE SARMATY, O NARODZENIU PAŃSKIM

»  O NARODZENIU PAŃSKIM Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów - obnażony; Ogień - krzepnie, blask - ciemnieje, Ma granice - nieskończony.