Parafia Narodzenia NMP w Krakowie

Czytaj Dalej

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

W tym celu trzeba się uniżyć (Mt 23,12), stać się małym; nawet więcej, trzeba się "narodzić z wysoka" (J 3,7), "narodzić się z Boga" (J 1,13), aby stać się dzieckiem Bożym (J 1,12).

Inicjacja chrześcijańska jako „ponowne narodzenie”

3,3-5)-wypowiedź o powtórnym narodzeniu z wody i Ducha Świętego; oraz zasadnicza myśl Ewangelii Jana, że to nowe życie, ten nowy sposób egzystencji zostaje zachowany tylko w życiodajnym zjednoczeniu z jego nurtem życia.

Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

Ustrój administracji terytorialnej Wolnego Miasta Krakowa opierał się głównie na przepisach z czasów Księstwa Warszawskiego.

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski - KRAKÓW

80% ścieków z Krakowa jest wprost kierowane do Wisły.

Kraków

Kraków, miasto wojewódzkie położone w dolinie Wisły, na pograniczu trzech regionów: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia miasta obejmuje 325 km2, ok. 741 tys. mieszkańców (1993).

Kraków - Warunki fizyczno - geograficzne

Kraków charakteryzuje niekorzystny klimat lokalny i bioklimat, co powoduje: częste występowanie mgieł (średnio 61 dni w roku), słabe przewietrzanie miasta wskutek położenia w kotlinie otoczonej z trzech stron wzgórzami, duże zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami przemysłowymi i komunikacyjnymi, zarówno miejscowymi, jak też przyniesionymi z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przez najczęściej wiejące w Krakowie wiatry zachodnie.

Kraków - Gospodarka

Muzyka w Starym Krakowie, Festiwal Organowy, Triennale Grafiki).

Kraków - Historia: Początki osadnictwa

lat temu powstała osada nazwana później Krakowem. Pierwszy dokument pisany, gdzie trzykrotnie występuje nazwa miejscowa Krakowa, to relacja kupca i podróżnika z arabskiej wówczas Hiszpanii, Ibrahima ibn Jakuba, datowana na 965.

Kraków - Historia: Wzrost znaczenia politycznego

Koronacja Władysława I Łokietka na króla Polski 1320 w katedrze na Wawelu jeszcze raz potwierdziła rangę Krakowa jako stolicy zjednoczonego Królestwa Polskiego.

Kraków - Historia: Panowanie Kazimierza Wielkiego

Jesienią tegoż roku doszło w Krakowie do zjazdu królów i książąt, a w imieniu miasta słynną ucztę dla gości (którzy otrzymali w prezencie kosztowne, złote naczynia stołowe) urządził w swoim domu rajca Mikołaj Wierzynek.

Kraków - Historia: Panowanie dynastii Jagiellonów

Wieki XVII i XVIII przynoszą jednak zahamowanie rozwoju i powolny upadek Krakowa. W 1734 odbywa się w Krakowie ostatni pogrzeb królewski i ostatnia koronacja na Wawelu (Augusta III).

Kraków - Historia: Sejm Czteroletni

Magistrat Krakowa przesłał wtedy memoriał, w którym wśród 5 postulatów było włączenie do Krakowa Kazimierza, Kleparza i przyległych obszarów podmiejskich, tzw.

Kraków - Historia: Okres zaborów

16 XI 1846 Austria dokonała aneksji całego obszaru Wolnego Miasta Krakowa, władzę objęli przysłani urzędnicy, germanizowano szkolnictwo, a wprowadzone surowe przepisy celne i paszportowe przerwały wymianę towarową ze Śląskiem i Królestwem. Również rok 1848 był w Krakowie burzliwy.

Kraków - Historia: I wojna światowa

Powierzchnia Krakowa wynosiła wówczas 46,9 km2 (ok.

Kraków - Historia: Okupacja niemiecka

W 1948 ustanowiono nowy podział Krakowa na dzielnice, których utworzono 5, a po włączeniu w 1951 Nowej Huty - 6 (Stare Miasto, Zwierzyniec, Kleparz, Grzegórzki, Podgórze, Nowa Huta).

Kraków - Sztuka

We wnętrzach kościelnych dominuje czarny marmur wydobywany w Dębniku pod Krakowem, zastosowany m. Korzystano także z usług malarzy spoza Krakowa: J.

Kraków - Historyzm

Pankiewicza (od 1931 w Krakowie): J.

Kraków - Muzea

Przechowywaniem dzieł sztuki i ich prezentacją zajmują się liczne muzea, z których najważniejsze to: Muzeum Narodowe, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Historyczne, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Farmacji, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum...

Historia hejnału z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie

bezpośrednią transmisję z wieży mariackiej w południe rozpoczęła Rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie.

Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa

obchodzono w Krakowie uroczyście fakt objęcia przez władze polskie przyznanej części Górnego Śląska. Rada Miejska wystąpiła do rządu z memoriałem o polepszenie połączeń kolejowych Krakowa z Górnym Śląskiem.