Parafia Narodzenia Matki Bożej w Port Lions

Czytaj Dalej

BOLESNA MATKA BOŻA

Tytuł kultowy nadawanyMatce Bożej w celu podkreślenia jej -» cierpień duchowychi fiz.

BOLESNA MATKA BOŻA - KULT

Wiśniewskiego Bolesna MatkaMiłości. Nulla) Matka Boska Zwycięska w roku 1944 oraz StabaiMater (Wiersze, Ki 1947), W. Szelburg-Zarembiny Czuwanie oraz Piela (Matkai Syn, Wwa 1961), R.

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

W ikonach typu Glykofilusy Jezusprzytula policzek do twarzy Matki, obejmując ją obu rączkami zaszyję; błogi nastrój tulącego się z ufnością dziecka kontrastujez zacienionymi głębokim smutkiem oczami Matki przewidującejjego mękę (np.

BOLESNA MATKA BOŻA - BRACTWA

(-»-Arcybractwo Matek Chrześcijańskich); pod tą nazwąistniały także bractwa matek w innych ośrodkach. B, oraz podręcznik dla Bractwa Siedmiu Boleści Matki Boskiej, Kr 1909; P.

BOLESNA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Kult M.B.B, propagują licznewspólnoty zak. o charakterze charytatywno-wychowawczym,zakładane pod tym wezwaniem; większość ich powstała w XIXw.; pierwszym zakonem szerzącym ten kult są słudzy NMP(-» serwici).

1. Męskie

° Bracia MB od Siedmiu Boleści(Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten)...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

RECEPCJA — Poza kopiami przeznaczonymi do kościołów, wykonywanymi przez znanych malarzy dążących do wiernego oddania pierwowzoru cudownego obrazu (-> Częstochowska Matka Boża II E), powstawały przeznaczone dla masowego odbiorcy (zwł.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

(-> Częstochowska Matka Boża V) oraz erekcje kościołów i ołtarzy (-» Częstochowska Matka Boża II E); natomiast w zaborze ros. (-»- Częstochowska Matka Boża H C), a najczęściej pieśni i poezja ku jej czci (-> Częstochowska Matka Boża IV).

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

195 000 osób) pielgrzymowały 1973 w intencji młodzieży, zabierając do parafii 7440 aktów oddania MB.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

powstały Już-ci słoneczko zaszło, Matko Częstochowska, Sieroty zebrane idźmy do Matki (1908) oraz Marsz, marsz me serce do Częstochowy (1909) i 2 pieśni okolicznościowe z okazji koronacji obrazu (1910) Dwie korony nowe z Rzymu oraz Dzień Świętej Trójcy w pamięci zostanie (koronacja odbyła się w uroczystość Trójcy Świętej).

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Mające na celu kult M.B.Cz. powstały na Jasnej Górze i w niektórych miastach Polski.

1. Bractwo M.B.Cz. i Znalezienia Krzyża Świętego, zw. też Bractwem MB Jasnogórskiej, powstało 1717; zatwierdzone i obdarzone odpustami 1718 przez pap. Klemensa XI bullą Cum sicut accepimus, zostało intronizowane przez bpa...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PEREGRYNACJA

w Waszej parafii oddaję w macierzyńską niewolę Matki Boga--Człowieka i Matki Kościoła [. 6, 59-74, 16(1961) 15-30,52-56; Nawiedzenie parafii przez obraz M.

DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

Antoniego w Asyżu od 1764 w oktawie Narodzenia MB, a później w II niedzielę listopada; 1788 Dydak ułożył oficjum brewiarzowe i formularz mszalny; pap.

DOBREJ RADY MATKA BOŻA

1896 w Madrycie przez byłą kapucynkę Enriquete Rodón y Asensio i Gabrielle Méndez; zatwierdzone 1951, rozwinęły się przeważnie w Hiszpanii oraz założyły placówki w Peru (1951), Francji (1971) i Portugalii (1972); 1975 liczyły 305 sióstr w 30 domach; dom gen.

FATIMSKA MATKA BOŻA

Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar. sanktuarium Portugalii; pod p a t r o n a t em M.

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

Martins, O segrêdo de Fatima e o futuro do Portugal os escritos da Irma Lucia, Porto 1974; V. w Rzymie, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 15; Jan Pawel II, Akt oddania Matce Najświętszej, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 13; L'Osservatore Romano 5(1984) nr 1-2.

FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

„Voz de Fatima" wydawany w 4językach (portug. Dąbrowski,Portugalskie Lourdes. Marszalek, Tarnów - Matka Boża Fatimska, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tw 1983.

FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

i Chrystusa Królaprzyjęła 1933 portug. Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów, Mi i980); J.

FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

1923 w Santarém (Portugalia) przezLuizę Marię Langstroth Figueira de Sousa celem wspomaganiaduszpasterstwa d i e c ; eryg.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

Matki Bożej Nieustającej Pomocy (—» NieustającejPomocy Matka Boża); ° f. misjonarki NarodzeniaMatki Bożej (—» narodzenie Maryi); ° f.