Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie

Czytaj Dalej

Imiona Jezusa Chrystusa

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego (KKP) tak zaczyna swój rozdział o Chrystusie: "Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd w Betlejem z córki narodu Izraelskiego, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego, gdy cesarzem był Cezar August I, z zawodu cieśla, który umarł na krzyżu w Jeruzalem za prokuratora Poncjusza Piłata, gdy cesarzem był Tyberiusz, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem, że ...

Imiona Jezusa Chrystusa - Jezus

Zmartwychwstanie Jezusa jest uwielbieniem imienia Boga Odkupiciela, ponieważ imię Jezus objawiło się z całą najwyższą mocą jako "imię ponad wszelkie imię" (Flp 2,9-10). Także modlitwa "Zdrowaś Maryjo" posiada swój punkt kulminacyjny w imieniu Jezus.

Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

Stał się on imieniem własnym Jezusa, ponieważ wypełnił On doskonale wolę Ojca, który Go posłał. Wszystko po to by Jezus nazywany Chrystusem narodził się z Maryi małżonki Józefa w mesjańskiego pokolenia Dawida (KKP 437).

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Sam Jezus określa siebie "Jednorodzonym Synem Bożym" (J 3,16), potwierdzając tym swoją odwieczną preegzystencję (J 10,36). Jezus wymaga wiary "w imię Jednorodzonego Syna Bożego" (J 3,18).

Imiona Jezusa Chrystusa - Pan

Termin Pan stał się więc imieniem powszechnym na określenie bóstwa Boga Izraela. W Adwencie spotykamy pełen nadziei okrzyk "Maran atha" (Pan przychodzi) i "Marana tha" Przyjdź Panie Jezu.

Uczestnictwo w losie Jezusa Chrystusa - Chrzest „w imię Jezusa”

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,19) w NT mówi się zawsze o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa, albo w imię Pana naszego Jezusa.

Najświętsze Serce Jezusa

Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. , Najświętsze Serce Jezusa pozostaje skutecznym symbolem odkupienia, jak to określił Kar!

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Maryja, Matka Jezusa w literaturze Kocha ją każdy Chrześcijanin. Dominującym elementem ikony są złote nimby wokół głowy Maryi i Jezusa, które zlewają się w jedną kompozycję, stawiając bardzo charakterystyczny detal kontrastujący z ciemną karnacją twarzy postaci.

Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

Tematem wierszy miłosnych (Amores) jest miłość do dziewczyny, często nazywanej imieniem Korynna.

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką...

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa­lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestionował możliwość...

Nauka Jezusa

A Jezus mu rzekł: Czemu mnie zowiesz dobrym? A Jezus wejrzawszy nań umiłował go i rzekł mu: Jednegoć nie dostawa: idź, cokolwiek masz, przedaj, a daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie: a przyjdź, naśladuj mię.

„W imię sumienia – przeciw sumieniu” – tragizm bohatera romantycznego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach

Romantyczna jednostka literacka skupia w sobie wszelkie cechy indywidualizmu, niepokój ducha i sumienia, rozterki natury moralnej i etycznej. Bohater często zostaje postawiony w trudnej sytuacji wyboru, kiedy musi zdecydować, czy wyższy cel, do którego dąży, jest wart zrezygnowania z własnych przekonań i...

Problem historyczności Jezusa Chrystusa

Jezus urodził się w czasach cesarza Augusta.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Swetoniusz

Klaudiusz wypędził żydów z Rzymu, byli bowiem podżegani przez Jezusa wywołując często zamieszki.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

Tacyt pisze skąd wzięli się chrześcijanie: Twórcę imienia Chrystusa za panowania Tyberiusza, Piłat na śmierć skazał. Skoro Tacyt był historykiem urzędowym to na pewno miał notatkę Piłata na temat śmierci Jezusa.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Thallos (czyt. Talos)

Około 17 lat po śmierci Jezusa była rozpowszechniona Ewangelia Męki Pańskiej w Rzymie. Przez Thalosa zbliżamy się do Jezusa o całe pół wieku. Thalos może uchodzić za pierwszego niechrześcijańskiego świadka Jezusa.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.