Parafia Najświętszej Rodziny w Szczecinie

Parafia Najświętszej Rodziny w Szczecinie

Czytaj Dalej

MOTYW: RODZINA

MOTYW: RODZINA Wstęp do motywu RODZINA Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Rodzina Sopliców, choć niepełna, (sędzia był przecież starym kawalerem i wychowywał bratanka), promieniowała na okolicę i dawała przykład wielkiego patriotyzmu. Niestety, niemal wszyscy bohaterowie powieści to ludzie nie posiadający własnych domów ani rodzin.

Motyw rodziny w literaturze

Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie, dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Autorka przedstawia różne modele rodziny i zastanawia się, co tworzy szczęście rodzinne.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Bywają oczywiście i tacy, którzy nie przejmują się niczym (Różyc, Kiryłło), ale majątki ich i domy są w opłakanymstanie, zaś byt ich rodzin zagrożony.

Rodzina i jej funkcja wychowawcza.

Rodzina przeważnie nieświadomie poprzez wzory zachowań dorosłych kształtuje pierwsze wyobrażenia dziecka o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach zarówno w układach ścisłej bliskości (stosunki między rodzicami, młodszymi i najstarszymi członkami rodziny), jak i w tych dalszych, bardziej sformalizowanych, wynikających z konieczności wchodzenia w różnego typu i rodzaju styczności z osobami obcymi.

CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

Jackowskiej: •  społeczno-ekonomiczne - określające pozycję społeczną i ekono­miczną rodziny i jej poszczególnych członków: •  warunki bytowe rodziny: poziom dochodów, sytuacja miesz­ka­niowa •  źródła utrzymania rodziny - zawód rodziców i innych doro­słych członków rodziny, źródła utrzymania rodziny nie zwią­zane z pracą zawodową ...

Rodzina jako mała grupa społeczna

Jest najbardziej elementarną, małą, pierwotną, formalną ( regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) pozytywną, pierwotną grupą.

Funkcje rodziny

materialno - ekonomiczna zespól działań rodziny nastawiony na realizacje potrzeb ekonomicznych, gospodarczych, konsumpcyjnych: - zarobkowanie / generowanie środków na utrzymanie rodziny/ - gospodarcza / prowadzenie gospodarstwa domowego, wykonywanieczynności gospodarczych / - usługowo - konsumpcyjna / czynności manualne związane z żywieniem,czystością produkcyjna / charakterystyczna dla tradycyjnych rodzin chłopskich, wazna w ...

Grupy społeczne i Rodzina

  Rodzina jako główna grupa społeczna   Rodzina to grupa społeczna połączona więzami krwi, pokrewieństwa bądź adopcji Typy rodzin w historii: rodzina patryjarchalna: uprzywilejowana sytuacja mężczyzny, wyłączna jego odpowiedzialność za byt i standard życia rodziny, wyłączne prawo do podejmowania strategicznych decyzji podział zadań oparty o kryterium płci.

ZNACZENIE RODZINY

Rodzina nuklearna poprzez oddzielenie domu od miejsca pracy oraz rodziny od współpracowników umożliwiała go i zwracała na niego dużą uwagę, gdyż wiązał się z określonymi profitami.

Rodzina odblaskiem Trójcy Św.

Istotne elementy celu rodziny to życie i miłość. Poprzez duchowość rodziny chrześcijańskiej, rozumiemy, że jest to czynne i świadome uczestnictwo wspólnoty rodzinnej w życiu TŚ ku budowaniu K domowego.

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy

W nich też są zawarte dwa opowiadania o ustanowieniu i zadaniach małżeństwa i rodziny, wg zamysłu Bożego.

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie jahwistycznym

Do podstawowych zadań małżeństwa wy planu Stwórcy, należą: prokreacja, a więc zaludnianie świata, a w konsekwencji jego administrowanie.

2) prokreacja: wskazuje na nią określenie kobiety (coś niezwykłego przy ówczesnej dominacji rodzaju męskiego), jako „matki wszelkiego życia” (Rdz 3,20) oraz...

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie kapłańskim

Tak więc już w planach Stwórcy małżeństwo i rodzina, powołane do istnienia przez Niego samego, miały najpierw stanowić przedłużenie stwórczego dzieła Boga, a następnie całym stworzeniem, w Jego imieniu, administrować, tak dla dobra własnego, jak i potomnych.

RODZINA W ŚWIETLE „MORALNOŚC PANI DULSKIEJ”

Żądna władzy nad swoją rodziną. Dulscy mieli być typową rodziną filistrów.

Społeczne problemy rodziny

Klasyczna definicja rodziny - rodzina to inaczej specyficzna grupa społeczna. Rodzina według nauk prawniczych to instytucja społeczna.

Społeczne problemy rodziny - Małżeństwo

1. Klasyfikacja za względu na płeć:

- heteroseksualny związek dwojga osób płci przeciwnych;

- homoseksualne związek dwojga osób tej samej płci (Holandia, Skandynawia, Francja, RFN).

2. Klasyfikacja ze względu na liczbę osób:

- monogamiczne (związek dwóch osób);

- poligamiczne (jeden mężczyzna wiele...

Rodzina – podstawowa komórka społeczna

Zmiana sposobu realizacji funkcji wychowawczych (dawniej funkcja ta była realizowana w samej rodzinie, rodzina kreowała wartości etyczne; obecnie funkcja ta kreowana jest poza rodziną, często nawet rodzina nie ma wpływu na wychowanie) 5.