Lepiej uśredniać w górę niż w dół

Inwestor uważał, że akcje pójdą kilka punktów w górę, kiedy pojawią się nowi kupujący, w związku z czym postanowił wykorzystać zlecenie obronne kupna (zlecenia umieszczane powyżej bieżącej ceny, które stają się zleceniami po cenie rynkowej, kiedy kurs znajdzie się na ich poziomie).

Motyw góry w literaturze

Podobnie często pojawia się góra w baśniach; jest w nich zawsze miejscem    niedostępnym, strasznym, związanym z czarami i nieczystymi siłami, np.

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii. Zachowanie wysokiego poziomu życia duchownychwśród ludów barbarzyńskich, stopniowo cywilizowanych, nie było łatwe, wiele synodów zajmuje się kwalifikacjami kleru.

Organizacja parafii

Kapłanom przy nich Cezary z Arles, na synodzie w Vaison (529) nie tylkoprzyznał prawo do religijnego nauczania, ale nałożył to jako obowiązek. Więź parafii z biskupem utrzymywano nie tylko przez zastrzeżenie pewnych praw dla jego kościoła, aletakże przez biskupie podróże wizytacyjne.

Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

Kapitulacja pod Ujściem pospolitego ruszenia szlachty poznańskiej ikaliskiej oraz zdrada litewskich magnatów: hetmana wielkiego litewskiego, katolika, Janusza Radziwiłłai koniuszego litewskiego, kalwina, Bogusława Radziwiłła, popartych przez zaprzyjaźnionego z nimibiskupa żmudzkiego, Piotra Parczewskiego, ułatwiły ...

Afontowa Gora

lat temu), dostarczyły zespołów narzędzi odłupkowych, głównie zgrzebeł, będących podstawą wyodrębnienia specjalnej jednostki (kultura afontowska). Na uwagę zasługuje obecność narzędzi siekierowatych, formowanych techniką gładzenia.

Panny mądre

Sam Pan opowiadanie o dziesięciu pannach zawarł w przypowieści, a więc nie przytoczył go jako zdarzenia historycznego, lecz nadał mu znaczenie eschatologiczne.

CZĘSTOCHOWA, niewielka forteca w Ks. Warszawskim, w pobliżu granicy z Prusami

pieszej (120 kanonie-rów) do obsługi 28 dział i kilkudziesięciu jeźdźców z 3 p. garnizon złożony z 1,1 tys.

OSTRÓWEK, przyczółek mostowy na prawym brzegu Wisły na wprost Góry Kalwarii

Przyczółek został zdobyty w nocy z 2 na 3 V 1809 przez grupę gen. z dowódcą i 37 ofic.

POKŁONNA GÓRA, wzgórze na zach. przedmieściach Moskwy, przez które przebiegała droga smoleńska

znajdował się kilka km na zach. File, gdzie poprzedniego dnia Kutuzow zadecydował, iż należy oddać Moskwę bez walki. ” Wieczorem do Moskwy zaczęły wkraczać wojska franc.

SREBRNA GÓRA, osada na Dolnym Śląsku k. Ząbkowic, w Górach Sowich

Powyżej niej, po obu stronach Przełęczy Srebrnej wznosi się wykuta w skałach rozległa forteca, wybudowana przez Fryderyka II. W 1806-1807 bronił się tu skutecznie, aż do pokoju w Tylży, niewielki garnizon prus., oblegany przez wojska franc.

TABOR, biblijna góra w płn. części Palestyny

W czasie przedłużającego się oblężenia Akki Bonaparte posłał Junota z 500 kawa-lerzystami, by rozbił turec. Sam natomiast z częścią wojska przesunął się na stronę płd.