GÓRA, Góra Śląska

, murowany z cegły, halowy, 3-nawowy, zp r e z b i t e r i um zakończonym 6-bocznie, otoczonym ambitemi wieńcem kaplic oraz z 2-wieżową fasadą, nakryty sklepieni em gwiaździstym, z barokowym wyposażeniem wnętrza;1360 wzmiankowany jest w G.

GÓRA KALWARIA

Štefan Wierzbowski (1663-87)w celu zożenia t am ośrodka kalwaryjskiego na wzór Jerozolimy;1670 uzyskał dla niego od króla Michała KorybutaWiśniowieckiego przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim(potwierdzony 1673 przez sejm), zastrzegający wyłącznośćosiedlania się dla katolików; miasto zostało zbudowanena planie ...

GÓRA OLIWNA

; tu Jezus przepowiedział zburzenie JerozolimyMt 24,3; Mk 13,3) i nauczył uczniów modlitwy Ojcze naszŁk 11,1-4); z Betanii przez G.

GÓRA ŚWIĘTEGO JANA

i j a k o filię włączył do parafii cystersóww Szczyrzycu; 1935 bp F. ; na miejscu drewnianegokościoła z XVI w.   SGKP II 687; KZSP I z.

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

Anny, rozbudowany po 1655, przebudowany 1781;przylegający do niego klasztor, murowany z kamienia1733-49 z licznymi barokowymi obrazami we wnętrzu; dziedziniecodpustowy tzw.

GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY

, wielokrotnie odnawiany iprzebudowywany; obecny kościół z pozostałościami got. , 1-nawowyz prezbiterium zamkniętym wielobocznie, ma we wnętrzum. kilka obrazów z pocz.

GÓRY WYSOKIE

szpital, a 1741 powstało BractwoSiedmiu Boleści NMP (-> Bolesna Matka Boża I I I ) ; 1718na miejscu drewnianego kościoła zbudowano murowany,1-nawowy z kaplicami po bokach i prostokątnym prezbiterium;1792-95 rozbudowano go wg p r o j e k t u p r o b .

GRÓB MARYI

; wg pierwszej, wywodzącejsię z literatury apokryficznej (-> apokryfy II 4) i ukazującejostatnie wydarzenia ziemskiego życia Maryi (TransitasMariae), pochowano ją w Dolinie Jozafata, u stóp —*Góry Oliwnej, skąd została wzięta do nieba; od poł.

IGLICZNA GÓRA

; kult maryjny rozwinął się wokół figurki MB (owysokości 30 cm) wyrzeźbionej w drewnie lipowym przez nieznanegorzeźbiarza, która jest swobodną kopią figury MB z—» Mariazell, a przywieziona została stamtąd 1750 przezKrzysztofa Veita z Wilkanowa i umieszczona na drzewie wI.

Góra

cesarze składali ofiary na szczytach gór, Mojżesz otrzymał tablice z dziesięciorgiem przykazań na Górze Synaj, itd Ze względu na swą zwalista masę góra może być także symbolem niewzruszoności; u Sumerów była symbolem niezróżnicowanej pramaterii.

Panna, dziewiczość

Dziewica (Panna) jest poza tym 6 znakiem Zodiaku; jej żywiołem jest ziemia.

JULIA panna (postać literacka)

Nieszczęśliwy mezalians Tytułowa bohaterka dramatu Augusta Strindberga Panna Julia jest piękną,dwudziestoletnią hrabianką. Ucieczka się nieudaje, a Julia w poczuciu utraty honoru i braku wyjścia z poniżającej sytuacji popełniasamobójstwo, podcinając sobie gardło brzytwą należącą do Jeana.

Góra Athos

Na tym cyplu mieści się dwadzieścia głównych klasztorów, z których pierwszy założył św. Zob.

Najświętsze Serce Jezusa

Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św.

Parafia

Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob. Zob.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Do kwietnia wykończona została zakrystia oraz kruchta (w lutym wstawiono zamki do zakrystii67, zaś w kwietniu cieśla Jozwowicz położył w zakrystii i kuchcie podłogę z desek68, a zatem pomieszczenia te musiały juz istnieć).

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Jest to dokument z 1242 roku, w którym to książę Konrad Mazowiecki zatwierdz między innymi Lędziny na własność klasztoru Benedyktynek w Staniątkach oraz Liber Beneficiorum dioecesis cracoviensis Jana Długosza.

Zamek Tarnowski na Górze Św. Marcina

Z potężnego niegdyś gniazda rodowego Tarnowskich pozostało dziś niewiele: kamienne zarysy zamku wysokiego, w sporej części zrekonstruowane oraz ceglana budowla obronna zwana arsenałem.

Bezpieczeństwo w górach i na rowerze

w drogę należy wyruszać rano, gdyż pogoda psuje się zwykle wczesnym popołudniem; można wtedy zrobić dłuższy postój w schronisku; W GÓRY ZABIERAMY: - dokładną mapę terenu - telefon komórkowy (z dobrze naładowaną baterią) - numer ratunkowy GOPR: +48 601 100 300 - ubranie przeciwdeszczowe oraz wiatrochronne - dodatkowe okrycie, np.