GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

GRÓB MARYI

(431), związanej z tradycją grobu JanaApostoła, miejscem zaśnięcia Maryi był Efez; wersja ta rozpowszechnionazostała dopiero w XVIII w. —> Efezu) domniemane miejsce zaśnięcia Maryi (zw.

Panna, dziewiczość

Dziewica (Panna) jest poza tym 6 znakiem Zodiaku; jej żywiołem jest ziemia.

JULIA panna (postać literacka)

Nieszczęśliwy mezalians Tytułowa bohaterka dramatu Augusta Strindberga Panna Julia jest piękną,dwudziestoletnią hrabianką.

Msza wiernych

Przestarzałe wyrażenie na oznaczenie drugiej części Mszy św., następującej po Liturgii Słowa. Wyrażenie to odpowiadało okolicznościom, kiedy to wielu katechumenów (dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św.) otrzymywało nakaz opuszczenia zgromadzenia liturgicznego przed...

Najświętsze Serce Jezusa

Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. J 7, 37-39; 19, 34).

Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. Małgorzacie Marii...

Parafia

W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858), młodzież otrzymuje religijne wychowanie, odbywają się prace misyjne (AA 10, AG 37) i otacza się tro-ską chorych, potrzebujących i podeszłych w latach. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob.

Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944).

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Katalog praw wszystkich wiernych w kodeksie prawa kanonicznego z 1983r

- Wierni są uprawnieni do słusznego dochodzenia i obrony wobec właściwego forum kościelnego zgodnie z normami prawnymi i praw przysługujących im w kościele (kanon 2211) - Wierni wezwani przed sąd przez właściwą władzę, mają prawo spodziewać się, że będą osądzeni z zachowaniem przepisów prawnych stosowanych zgodnie z zasadą słuszności (kanon 2212) - Wiernych nie wolno karać sankcjami kanonicznymi inaczej niż nakazuje przepis ustawy (kanon ...

Maryja Wspomożycielka Wiernych

Maryja Wspomożycielka Wiernych. Stefanem Wyszyńskim na czele, w celu uproszenia szczególnych łaskod Maryi w czasach trudnych dla narodu.

Imienia Maryi

Imienia Maryi - “imieniny Matki Bożej”.

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Powolnemu rozwojowi w VI i VII wieku ulegało na Zachodzie życie religijne i moralne wiernych, ichudział w sakramentach i nabożeństwach, jak również same obrzędy i życie liturgiczne.

Panny mądre

Świecą się te, które należą do mądrych panien, lampy zaś panien głupich są zgaszone i powywracane — obraz Boskiego światła życia, które zgasło w ich duszach.

Giaur znaczy niewierny - Giaur

Giaur znaczy niewierny.

KONCEPCJA WIERNEGO I RZETELNEGO OBRAZU

Oznacza ona wierne, zgodne z prawdą odzwierciedlenie rzeczywistości.