„DZWONEK MARYI"

propagandowe, informacyjne i sprawozdawcze (z dokumentacją fotograficzną) z działalności sodalicji w poszczególnych parafiach diecezji katowickiej.

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze założyły 1912 niezależną kongr.

EWANGELIZUJĄCE SIOSTRY MARYI, Evangelizing Sisters of Mary

Tubylcze zgromadzenie zak. na prawie diec., powstałe 1974 w Ugandzie w celach misyjnych.

Jako żeński odłam zgrom, apostołów Jezusa (zał. 1968 przez -* kombonianów Sisto Mazzoldiego i Giovanni Marengoniego) powstało z grupy dziewcząt przygotowanych przez tubylczego kapłana J. Massawe; 1977 otrzymały...

GLIWICE

„ZeszytyGliwickie", publikujące także materiały z dziejów kośc. , Gliwice 1926; Gleiwitz, B 1928; MPT I 437-440; KZSP VI z. ), Zeszyty Gliwickie 7(1969) 21-37; EWK 798; M.

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

GRÓB MARYI

(431), związanej z tradycją grobu JanaApostoła, miejscem zaśnięcia Maryi był Efez; wersja ta rozpowszechnionazostała dopiero w XVIII w. —> Efezu) domniemane miejsce zaśnięcia Maryi (zw.

Panna, dziewiczość

Dziewica (Panna) jest poza tym 6 znakiem Zodiaku; jej żywiołem jest ziemia.

JULIA panna (postać literacka)

Nieszczęśliwy mezalians Tytułowa bohaterka dramatu Augusta Strindberga Panna Julia jest piękną,dwudziestoletnią hrabianką.

Msza wiernych

Przestarzałe wyrażenie na oznaczenie drugiej części Mszy św., następującej po Liturgii Słowa. Wyrażenie to odpowiadało okolicznościom, kiedy to wielu katechumenów (dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św.) otrzymywało nakaz opuszczenia zgromadzenia liturgicznego przed...

Najświętsze Serce Jezusa

Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. J 7, 37-39; 19, 34).

Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. Małgorzacie Marii...

Parafia

W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858), młodzież otrzymuje religijne wychowanie, odbywają się prace misyjne (AA 10, AG 37) i otacza się tro-ską chorych, potrzebujących i podeszłych w latach. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob.

Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

chorym i odbywanie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wiernych (CIC 934-944).

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Katalog praw wszystkich wiernych w kodeksie prawa kanonicznego z 1983r

- Wierni są uprawnieni do słusznego dochodzenia i obrony wobec właściwego forum kościelnego zgodnie z normami prawnymi i praw przysługujących im w kościele (kanon 2211) - Wierni wezwani przed sąd przez właściwą władzę, mają prawo spodziewać się, że będą osądzeni z zachowaniem przepisów prawnych stosowanych zgodnie z zasadą słuszności (kanon 2212) - Wiernych nie wolno karać sankcjami kanonicznymi inaczej niż nakazuje przepis ustawy (kanon ...

Maryja Wspomożycielka Wiernych

Maryja Wspomożycielka Wiernych. Stefanem Wyszyńskim na czele, w celu uproszenia szczególnych łaskod Maryi w czasach trudnych dla narodu.

Imienia Maryi

Imienia Maryi - “imieniny Matki Bożej”.

Gliwice

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Kłodni-cą, ośrodek przemysłowy, kulturalny i na­ukowy, port żeglugi śródlądowej, stolica die­cezji gliwickiej, 195 tys. 1804 ukończo­no budowę kanału Kłodnickiego (obecnie Gliwicki), w r.

Jakie metody medyczne mogą wspomóc terapię logopedyczną?

1.    Farmakoterapia

Jest to leczenie chorób środkami chemicznymi pochodzenia roślinnego lub syntetycznymi, inaczej - stosowanie leków, Zasadniczym celem tej terapii jest usunięcie przyczyn choroby. Używa się także leków objawowych, by usunąć lub zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych.

Leki są...

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.