KONCEPCJA WIERNEGO I RZETELNEGO OBRAZU

Oznacza ona wierne, zgodne z prawdą odzwierciedlenie rzeczywistości.