BURLAGA BRONISŁAWA JADWIGA ze zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi

  Archiwum Giównc Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie(rpsy: I 30, V 1, V 25, F-j-13, F-j-16); Archiwum Prowincjalne w Kurytybie: Akta czynności.

CHIŃSKIE SIOSTRY, Instytut Panien Chińskich

Wspólnota nauczycielek i katechetek zachowujących rady ewangeliczne, istniejąca w luźnych formach organizacyjnych w Chinach w XVII-XX w.

Pierwszą wspólnotę zorganizował w wikariacie apost. Junna-nu i Syczuanu bp Joachin Enjobert Martillat (1706-75) w myśl ułożonego przez siebie statutu; reorganizacji...

„CHORĄGIEW MARYI"

Miesięcznik wyd. w Tuchowie 1904-25 jako organ sanktuarium maryjnego redemptorystów (3000 egz.), a 1926-39 jako organ Arcybractwa MB Nieustającej Pomocy (10 000 egz.);

w celu szerzenia jej czci ogłaszał podziękowania za odebrane łaski oraz artykuły rei. utwierdzające owoce misji lud. prowadzonych w Polsce...

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bar, Zgromadzenie Sióstr Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, PK 4(1961) 471-472; K. Zakrzewska, Historia Zgromadzenia Córek Serca Maryi I-II, Nowe Miasto 1968 (mpsArZgrom.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

Ponadto uderza dysproporcja między wielkością głowy Maryi a małą główką Dzieciątka oraz błyski świateł na tęczówkach oczu Maryi skierowane ku środkowi, a występujące tylko na najstarszych wizerunkach MB.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

, ogólnokrajowe modlitwy za Kościół, modlitewne „czuwania soborowe"; z nim też Konferencja Episkopatu Polski związała pomocników Maryi Matki Kościoła (-» pomocnicy maryjni), wyznaczając 26 VIII jako ich święto patronalne.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

250000 było 1966 na centr, uroczystościach -* Milenium Chrztu Polski (odtąd episkopat Polski corocznie pielgrzymuje 3 V), 1967 — dziękczynnie za odzyskanie niepodległości, 1971 — oddanie świata Maryi Matce Kościoła; 1967 w 250-lecie koronacji obrazu było ok.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

Będę ja wielbił imię Boga mego, Maryja nowym tryumfem Polską Koronę oświeca, Matko Częstochowska, prosimy Ciebie, Nad Częstochową słońce Bożej łaski, Pójdziem w drogę do Maryi, Szczęśliwy ten kraj polski, W Częstochowie jest tron laski; w XIX w.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

-* służek Maryi Niepokalanej z inicjatywy Heleny Linde, która 1899 w Zakroczymiu założyła hospicjum dla wieśniaków, propagując wśród nich prasę kat.   Kongregacja albo Konfraternia Przenajświętszej Panny [.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PEREGRYNACJA

w Waszej parafii oddaję w macierzyńską niewolę Matki Boga--Człowieka i Matki Kościoła [. 6, 59-74, 16(1961) 15-30,52-56; Nawiedzenie parafii przez obraz M.

DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

figur NMP w postaciach pasterek (Wj 2,16-17) i oblubienicy z Pnp (1,7-8; 2,16; 6,2-3), przede wszystkim zaś do udziału Maryi w historii zbawienia (Nowa Ewa, Matka Karmicielka Chrystusa Pasterza i Chrystusa Mist.

DOBREJ RADY MATKA BOŻA

A History of the Ancient Santuary of Our Lady of Good Counsel in Genazzano, R 1884; Bractwo NMP Matki Dobrej Rady w klasztorze sióstr augustianek w Krakowie, Kr 1889; De Pia Unione BMV de Bono Consiglio (documenta), AAug 1 (1905) 127-133; S.

DZIECI MARYI

organizowały bractwa matek chrzęść oraz żywego różańca, a w szkołach -»• Krucjatę Eucharystyczną; po 1915 powstały filie D. Związku Kobiet, prowadziły Koła Matek, a 1926 założyły Tow.

DZIEWICTWO MARYI

; nawiązując do myśli Tertuliana, Laktancjusza i Pro-klusa, głoszą, że dziewicze poczęcie i_ zrodzenie Chrystusa są tajemnicą wiary związaną z -*• Trójcą Świętą, Chrystusem i jego zbawczym dziełem; w łonie Maryi ujawniło się wobec ludzkości niewidzialne i odwieczne pochodzenie osób Bożych (Bóg Ojciec posłał swego Syna przez dziewicze poczęcie w łonie Maryi dokonane mocą Ducha Świętego) ; jedyne synostwo Boże Chrystusa,

„DZWONEK MARYI"

propagandowe, informacyjne i sprawozdawcze (z dokumentacją fotograficzną) z działalności sodalicji w poszczególnych parafiach diecezji katowickiej.

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze założyły 1912 niezależną kongr.

EWANGELIZUJĄCE SIOSTRY MARYI, Evangelizing Sisters of Mary

Tubylcze zgromadzenie zak. na prawie diec., powstałe 1974 w Ugandzie w celach misyjnych.

Jako żeński odłam zgrom, apostołów Jezusa (zał. 1968 przez -* kombonianów Sisto Mazzoldiego i Giovanni Marengoniego) powstało z grupy dziewcząt przygotowanych przez tubylczego kapłana J. Massawe; 1977 otrzymały...

FATIMSKA MATKA BOŻA

Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar.