"Miłosierdzie gminy"

Okrutny szwajcarski zwyczaj wystawiania biedaków na publiczną licytację:

- zwyczaj kupowania człowieka pod pozorem miłosierdzia jako akt niby to "dobroczynnej" działalności ludzi bogatych; zwykle oddawano starych ludzi pod opiekę farmerom, za dopłatą, ustalaną w drodze licytacji i starano się, aby...

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Utwór ten jest modlitwą i hymnem na cześć Matki Bożej, określanej licznymi mianami: „Bogurodzica”, „Bogiem sławiena Maryja”, „Dziewica”, „zwolena” – czyli wybrana.

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

Jeżeli w wspólnocie Kościoła, poszczególni jego członkowie wzajemnie za siebie się wstawiają i pośredniczą, szczególne miejsce należy się Najświętszej Maryi Pannie, z powodu jej szczególnego uczestnictwa w dziele zbawienia.

Udział Maryi w kapłaństwie Chrystusa

Oczywiście, Maryja, przez swoją miłość, życie i cierpienie, łączyła się z tą ofiarą, którą Chrystus składał na krzyżu, lecz zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy tym co czyniła Maryja a tym co robi cały Kościół i wszyscy wierzący poprzez wszystkie wieki, uczestnicząc w powszechnym kapłaństwie Chrystusa.

Spowiedź a miłosierdzie

Miłosierdzie – jedna z form miłości. To jest ta miłość, która jest ukierunkowana w człowieku na korzenie zła. Bóg wszedł w człowieku w to, przed czym człowiek ucieka. Bóg wszedł w śmierć. W tym, co mnie zabija spotykam Boga. To, co miało nas zabić okazuje się być miejscem, gdzie spotykam Boga...

Pokrewieństwo - Matka zastępcza

] To, co zostało powiedziane o siostrze matki, stosuje się także do brata ojca, który według prawa ojcowskiego jest często uważany za zastępczego ojca. A z kolei według prawa ma-cierzystego mąż siostry matki byłby zastępczym ojcem.

Omów mechanizmy oddziaływania matki na rozwój płodu

a) Matka wpływa na dziecko w czasie ciąży, poprzez właściwości swego genotypu, w sensie genetycznie zdeterminowanych właściwości środowiska wewnętrznego jej organizmu (konstytucja fizyczna), możliwy jest wpływ metabolizmu organizmu danej matki na rozwój śródmaciczny implantowanego płodu; b) należy się liczyć z wpływem nieprzekazywalnego przez matkę zestawu genów, które są jednak właściwe matce; c) matka przekazuje ...

Scharakteryzuj szerzej wpływ trybu życia matki na przebieg rozwoju dziecka w okresie prenatalnym

Niedożywienie matek w ciąży często jest powodem zgonu dziecka lub wad wrodzonych bądź upośledzenie rozwoju postnatalnego, jest przyczyna zmian neurologicznych lub trudności percepcyjnych u dzieci.

Warszawa za Wazów - CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

W pobliskiej wsi Kamień miejscowy lud obdarzył szczególna czcią gotycką figurę Matki Boskiej z dzieciątkiem. Dominikanie na Freta posiadali cudowny obraz Najświętszej Panny, który dodawał blasku ich świątyni.

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

W latach wojny, choroby lub morowego powietrza kult Najświętszej Marii Panny stawał się ogromny. A kościół pijarów oprócz swych dawnych patronów przyjął wezwanie Najświętszej Panny Łaskawej.

Jak przebiega życie płodu w łonie matki?

Niestety, inne szkodliwe związki chemiczne, łącznie z alkoholem, mogą przedostać się przez łożysko, więc dziecko matki alkoholiczki lub narkomanki może urodzić się chore lub uzależnione od tej samej substancji co matka.

Jak organizm matki i płodu przygotowują się do porodu?

W efekcie podrażnieniu ulegają jej mięśnie; jednocześnie obniżenie się dziecka do miednicy stymuluje przysadkę matki, pobudzając produkcję hormonu oksytocyny, który z kolei powoduje skurcze mięśni macicy. Wtedy matka odczuwa skurcze Braxtona-Hicksa.

Panna

  Główna gwiazda Panny, Spica (Kłos Panny), wraz z Regulusem w Lwie i Arkturem w Wola-rzu tworzy tak zwany trójkąt wiosenny. Wspomnijmy ważniejsze elementy właściwej gromady Panny: M 49 jest galaktyką eliptyczną i jedynie w jej środku można rozpoznać kilka spiralnych ramion.

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Gaszyński (Do matki Polki) przeciwstawiali straceńczejwizji Mickiewicza bardziej optymistyczny ideał walki rycerskiej;Do matki Polki socjalisty H. ), i Do matki F.

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Gaszyński (Do matki Polki) przeciwstawiali straceńczejwizji Mickiewicza bardziej optymistyczny ideał walki rycerskiej;Do matki Polki socjalisty H. ), i Do matki F.

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ, już już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i nie dbające na Rodzicielkę swoją, religijno-patriotyczny traktat Sz.

MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej

MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Kraju" 1891 (pt. Kartki ze Szwajcarii), włączona do zbioru —» Ludzie i rzeczy, Warszawa 1898. Utwór przedstawia zwyczaj oddawania bezdomnych starców pod opiekę farmerom za opłatę ustaloną na licytacji. Licytacja ta polegała na...

PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach

PANNA MALICZEWSKA, Sztuka w 3 aktach, komedia G.