Zmiany w organizmie matki

Matki często w tym okresie nawiązują kontakt słowny z dzieckiem. W tym okresie ciąży może dojść do wzmożonego zapotrzebowania na żelazo, ze względu na wzrost objętości krwi krążącej w organizmie matki, oraz na wapń potrzebny do rozwoju tkanki kostnej płodu.

Czynniki położnicze stanowiące zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka w czasie ciąży

Nieprawidłowości i powikłania ciąży w postaci: nieprawidłowego usadowienia łożyska, konfliktu serologicznego, podejrzenia wad wrodzonych u płodu, wady serca u ciężarnej, niewydolności serca oraz innych poważnych chorób matki, takich jak nadciśnienie, stan przedrzucawkowy i cukrzyca, są szczególnie niebezpieczne i stanowią zawsze duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia zarówno ciężarnej, jak i jej dziecka.

Udział matki lub rodziców w opiece' nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie -wykorzystanie tzw. metody kangura

Utrzymywanie bliskiego kontaktu skóry matki i dziecka ma duże znaczenie w wytworzeniu prawidłowej flory bakteryjnej kolonizującej skórę, jamę nosową, a także przewód pokarmowy noworodka.

Przygotowanie matki lub rodziców do opieki nad dzieckiem w domu

Należy zachęcać matki do karmienia naturalnego wg potrzeb; przemawia za tym szybkie wyrównywanie niedoboru długości ciała i obwodu głowy.

Tworzenie więzi dziecko-rodzice i dziecko-matka

Stabilne, silne emocjonalnie więzi powstają wówczas, gdy proces ten rozwija się spontanicznie, nie jest zaburzany czynnikami zewnętrznymi (oddalenie od matki, rodziców, wpływ anestezji matki, depresja matki) ani wewnętrznymi (deficyty rozwojowe dziecka).

Opieka nad noworodkiem matki zakażonej HIV

Z jednej strony podczas szybko postępującego porodu często pozwala się kobiecie urodzić drogami natury, z drugiej strony -im dłużej dziecko pozostaje w łonie matki po pęknięciu pęcherza płodowego, tym większe staje się prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia.

Noworodek matki palącej (czynnie i biernie)

U noworodków matek palących tytoń częściej rozpoznaje się krwotoki śrócl-mózgowe, jamistość mózgu i inne wady układu nerwowego.

Noworodek matki palącej papierosy

25%, •    wzrost prawdopodobieństwa porodu przedwczesnego o ponad 30% w porównaniu z niepalącymi (szacuje się, że 14% wszystkich porodów przedwczesnych wynika właśnie z tego, że matka pali), •    wzrost o ok.

Noworodek matki chorej na cukrzycę

Noworodek matki chorej na cukrzycę wymaga stałej obserwacji i monitorowania stężenia glukozy, Ca i Mg, hemoglobiny oraz hematokrytu. Badania obrazowe wykonywane są w zależności od wskazań (stan kliniczny noworodka, nasilenie i przebieg cukrzycy u matki).