ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

Doskonałość Maryi od samego początku Jej egzystencji ma stać się doskonałością Kościoła na końcu czasów, wielkość Maryi ma się stać jego wielkością, świętość Maryi jest dla Kościoła wzorem świętości i celem, do którego dąży.

Wyjaśnij, co powoduje, że „Nad Niemnem” kończy się happy endem, a „Lalka” katastrofą

Panna ze dworu wychodzi za mąż za chłopa, ku radości opiekuna szlachcica, a nowa rodzina przyjmuje ją z otwartymi ramionami.

Obraz polskiego spoleczenstwa w powiesci pozytywistycznej ("Nad Niemnem" i "Lalka")

1. "Lalka"

a). mieszczanstwo niemieckie

Reprezentuje je rodzina Minclow. Jan Mincel dzieki swojej pracowitosci dorobil sie sklepu, byl skromnym, uczciwym czlowiekiem, ciulaczem zbierajacym grosz do grosza. Uczynilo to go jednym z najbogatszych kupcow Warszawy. Minclowie w drugim pokoleniu zpolonizowali sie.

b)...

Program reform pozytywistycznych w "Nad Niemnem"

a). kult pracy

Bohaterowie dziela sie na negatywnych i pozytywnych, linie podzialu wyznacza stosunek do pracy. Praca w rozumieniu pisarki jest najwazniejszym kryterium ludzkiej wartosci. Dzieki pracowitosci Benedykt Korczynski, Justuna Orzelska, Marta Korczynska, Janek Bohatyrowicz czuja sie mocno zwiazani z...

Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"

Panna umiała wszystko i nic: trochę grała na instrumencie, wyszywała, rysowała, znała pobieżnie język obcy (najczęściej francuski), umiała prowadzić salonową rozmowę, znała trochę literaturę, umiała poprawnie pisać.

Dwór i zaścianek w powieści "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Towarzyszy jej była guwernantka Leonii (córki Korczyńskich), panna Teresa Plińska.

Dwie mogiły jako symbole określonych idei w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

"Nad Niemnem" jest powieścią, która nie mogłaby ukazać się na terenie zaboru rosyjskiego, gdyby o sprawach narodowych autorka mówiła wprost. Musiała więc Orzeszkowa wymyślić taki sposób wypowiadania problematyki narodowej, aby czytelnik polski bez trudu zrozumiał tę myśl i aby cenzor rosyjski nie mógł...

Czy "Nad Niemnem" można nazwać powieściowym "Panem Tadeuszem"?

Najważniejszy jest w powieści wątek romansowy, zresztą początkowo utwór miał nosić tytuł "Mezalians", a treścią jego miały być perypetie związane z małżeństwem panny z towarzystwa ze schłopiałym szlachcicem.

Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

O pół mili od Rynku Głównego tego miasta leżały Bronowice, wieś, której mieszkańcy należeli do parafii krakowskiego kościoła Najświętszej Marii Panny. '', po czym dodaje: "Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki".

Rozwiń i uzasadnij stwierdzenie Wisławy Szymborskiej: „Jest taki świat, nad którym los sprawuję niezależny” („Radość pisania”)

Obserwując człowieka, autorka zachowuje się jak matka: przemawia przez nią miłość, czułość i ciepła drwina.

Czy „Nad Niemnem” jest powieścią tylko pozytywistyczną?

Poza niezbicie pozytywistyczną strukturą tej powieści Orzeszkowej, pojawia się tu wiele innych, głównie romantycznych cech;

Pozytywistyczne są tu oczywiście: typowa epicka i realistyczna narracja; obserwujący wszystkie wydarzenia nie jest dostrzegany przez otoczenie; jest wszech wiedzący i wszechobecny;...

Uwagi nad sposobami doboru prób oraz niektórymi metodami optymalizacji statystycznej przydatnymi w badaniach jakościowych

W naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych większość wniosków o charakterze ogólnym wysnuwa się zwykle na podstawie prób, których liczebność jest znacznie większa od stu. Wśród naukowców przeważa przekonanie, że tylko badania przeprowadzone na dużych statystycznie populacjach losowych...

Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

a) poprzez instytucję parlamentarnej inwestytury – to ta instytucja niezbędnej akceptacji Parlamentu, którą musi uzyskać powstający rząd. Jest to głosowanie nad powołaniem do życia rządu w proponowanym składzie

b) poprzez instytucję wotum zaufania. Oto wotum zaufania do Parlamentu występuje Premier...

Ruch nacjonalistyczny w Polsce a kościół i religia

W Sankt Petersburgu powołano Dumę, w skład, której weszło również "koło polskie" pod patronatem politycznym Dmowskiego.

Nadzór nad warunkami pracy

b) bieżący nadzór sanitarny, obejmuje: - higienę środowiska, czystości powietrza, gleby i wody; - utrzymanie stanu higienicznych obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, higienę szkół i placówek wychowawczych.

WYWIAD POZNAWCZY - BADANIA TERENOWE NAD WYWIADEM POZNAWCZYM

(dane zbierane w „świecie rzeczywistym”)

Fischer, Geiselman i Amador przeprowadzili badania na prawdziwych funkcjonariuszach policji. Część przeszkolili poznawczo a część nie. Poznawczy byli lepsi i od nie przeszkolonych kolegów i od siebie przed szkoleniem.

George zreplikował i wzbogacił ten eksperyment...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Historia badań nad uczeniem się i pamięcią

Jednym z powodó zainteresowania uczeniem się była teoria ewolucji Darwina (O pochodzeniu gatunkó,1859) – selekcja naturalna zmieniła gatunki by były lepiej przystosowane do środowiska w którym zyją.

Badania nad uczeniem się i pamięcią zostały zapoczątkowane przez Ebbinghausa, Pawłowa i...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Herman Ebbinghaus

O pamięci 1885

Przeprowadził pierwsze ściśle naukowe badania nad pamięcią

Sam był obiektem swoich badań

Uczył się serii bezsensownych sylab (trigramy spólgłoska-samogłoska-spółgłoska), które nie są powiązane z wcześniejszym doświadczeniem

Wykrył krzywą przechowania...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Iwan Pietrowicz Pawłow

Warunkowanie klasyczne (nie opisuje dokładnie bo znamy)

Warunkowa reakcja emocjonalna (CER) – gdy zwierzakowi podaje się B awersyjny (wstrząs) reaguje on w charakterystyczny sposób: wzrasta tempo uderzeń serca, podnosi się ciśnienie krwi, wydzielają się hormony. Zwierzę ma tendencję do...