ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

Wychowanie matki musi przyzwyczajać do takich przyszłych losów jej syna, do cierpień, wyrzeczeń, śmierci. Jest hołdem Matce Polce, która przygotowała syna do męczeństwa, do bohaterstwa bez chwały, tak aby byli godni miana wojowników o wolność i niepodległość.

„NAD NIEMNEM” - TREŚĆ

 Na wesele Elżuni Bohatyrowiczowny przychodzi cały zaścianek, a takie goście z dworu: Justyna, Witold, Leonia - pomimo zakazu matki, a także Marta. Panna Orzelska oświadcza wszystkim zebranym, że jest zaręczona z Jankiem.

„NAD NIEMNEM” - CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZEŃSTWA

• Arystokracja

Zainteresowania Zajmują się sztuką - jej uprawianiem i kontemplacją. Nie pracują na siebie, żyją z majątku, który posiadają. Stylizują się na artystów, choć tak naprawdę tej sztuki nie rozumieją. Nie są zadowoleni ze swego życia. Uważają, że nie mają dobrych warunków do...

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

W Pieśni świętojańskiej o Sobótce, szczególnie w pieśniach Panny VI i XII, występuje pochwała życia na wsi.

Portrety matek w literaturze

W końcu matka Jezusa zwraca się do wszystkich matek, życząc im przede wszystkim, aby nigdy nie musiały cierpieć tak, jak ona sama. Piękną kreację Matki Polki stworzył Adam Mickiewicz w wierszu "Do matki Polki", napisanym w lipcu 1830 roku, a więc niemal w przededniu wybuchu powstania listopadowego, w drodze do Genui.

„PANNY Z WILKA” J. IWASZKIEWICZA - PROBLEMATYKA

1.  autobiograficzna u podstaw fabuły legły wspomnienia młodzieńczego pobytu Iwaszkiewicza we dworze w Byszewach, gdzie jako gimnazjalista udzielał korepetycji. Zapamiętane obrazy, osoby, sytuacje wykorzystał pisząc opowiadanie

2.  psychologiczna leży w centrum zainteresowania pisarza. Wiąże się ze...

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Bóg przyjmuje jego cierpienie, już za życia obdarowując go łaskami Chrystusa i jego Matki, a po śmierci wprowadzając triumfalnie do grona świętych Kościoła, czego znakiem były dzwony, gdy Aleksy umierał.

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

Artur Sandauer natomiast twierdził , że symbol czterdzieści cztery oznacz imię poety - Adam. Oni czekają na jego nadejście , co widać najlepiej na przykładzie księdza Robaka , który jest emisariuszem powstania.

Wyjaśnij, co powoduje, że „Nad Niemnem” kończy się happy endem, a „Lalka” katastrofą.

Panna ze dworu wychodzi za mąż za chłopa, ku radości opiekuna szlachcica, a nowa rodzina przyjmuje ją z otwartymi ramionami.

"Nad Niemnem" - streszczenie

O żeniony z bogatą i uwielbiającą go panna Klotyldą, szybko znudził się żoną i pragnie nawiązać romans z Justyną. Justyna Orzelska — piękna, dumna i mądra, ale niestety niemajętna panna, pełni w domu wujostwa Korczyńskich rolę rezydentki.

A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna” - motyw ojczyzny w literaturze polskiej.

Potocki: “Transakcja wojny Chocimskiej” Ojczyzna - Matka: “Do was wyciąga ręce wolność złota”, Polacy: “Naród, który szkoły Marsowej pierwsze przodki, stare dziady liczy”; “Nierządem Polska stoi” - nie ma rządu, nikt nie podejmuje decyzji, nie przestrzega praw, ani dba o sprawiedliwość; “Zbytki Polskie”: “O czym że Polska myśli i we dnie, i w nocy” - ...

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Ożeniony z bogatą i uwielbiającą go panna Klotyldą, szybko znudził się żoną i pargnie nawiązać romans z Justyną. Justyna Orzelska — piękna, dumna i mądra, ale niestety niemajętna panna, pełni w domu wujostwa Korczyńskich rolę rezydentki.

Wątki miłosne w ''Nad Niemnem''

Pierwotnym pomysłem, z którego narodziło się późniejsze arcydzieło, był właściwie... romans. Tematem Mezaliansu miało być bowiem „nierówne” (wedle ówczesnych pojęć i norm obyczajowych) małżeństwo przedstawicieli dwu różnych kulturalnie, a przede wszystkim nierównych majątkowo, klas społecznych...

Panna Młoda – Jadwiga Mikołajczykówna

Sposób myślenia i wyrażania się Panny Młodej świadczy o braku wykształcenia i obycia towarzyskiego, a także o tupecie, który być może zwycięży w konkurencji ze skłonnością Pana Młodego do „bujania w obłokach”.

Uczucia Juliusza Slowackiego na podstawie utworów "Hymn", oraz "Do matki"

Czul sie jak male dziecie, które placzu bliskie, na matki odej? W wierszach "Hymn" oraz "Do matki" , Juliusz Slowacki stwierdzil, ze jego zycie jest wielkš wedrówkš.

Jakich bohaterów potrzebujemy? Rozwazania nad idea bohaterstwa

Bohater to czlowiek, który wyróznia sie w sposób szczególny od szarej masy spoleczenstwa. Stawia on sobie szlachetne cele, których realizacji nie podjalby sie zaden zwykly smiertelnik. Sam wybiera droge i za wszelka cene dazy do wypelnienia swojej misji. Dzialania te nadaja sens i ksztalt jego zyciu.

Idea...

Reforma Kościoła łacińskiego

Kościół łaciński doznał w olbrzymiej mierze skutków tego odrodzenia umysłowego. Nastąpił w nim rozłam; a część, która ocalała od rozłamu, uległa głębokiej przemianie. Mówiliśmy, jak w XI i XII w. Kościół był bliski władzy absolutnej nad całym chrześcijaństwem i jak w XIV i XV władza jego...

NADZÓR WOJEWODY NAD ZADANIAMI ZLECONYMI

 

Wojewoda może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej działalności jednostkom samorządu terytorialnego. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia miedzy wojewoda a właściwym zarządem jednostki sam ter. lub właściwym organem innego samorządu. W zakresie zadań...

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Utwór ten jest modlitwą i hymnem na cześć Matki Bożej, określanej licznymi mianami: „Bogurodzica”, „Bogiem sławiena Maryja”, „Dziewica”, „zwolena” – czyli wybrana.

Rola pozytywistycznej literatury w propagowaniu haseł epoki na przykładzie wybranych utworów („Lalka”, „Nad Niemnem”).

 

Program społeczny pozytywizmu polskiego obejmował kwestie pracy organicznej, pracy u podstaw, asymilacji Żydów i emancypacji kobiet. Pozytywiści wystąpili przeciwko koncepcji twórcy romantycznego na rzecz wszechstronnie wykształconego pisarza w służbie społecznej. Miał on być nauczycielem...