Parabola

Czytaj Dalej

"Dżuma" jako powieść parabola

Na paraboliczny charakter "Dżumy" wskazuje również jej motto autorstwa Daniela Defoe: "Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje.

PRZYPOWIEŚĆ, parabola

Różewicz (Śmierć w starych dekoracjach); wykładnia paraboliczna daje się też odczytać w licznych utworach pisarzy nurtu groteskowego, np. KRZYŻANOWSKI Norwidowa parabola o zamarzłym słowie, w: Paralele, wyd.

Dżuma Alberta Camusa parabola o wspolczesnym czlowieku i jego problemach egzystencjalnych

Powiesc jest parabola czyli moralizatorska przypowiescia.

Parabola jako gatunek literacki (przykłady przypowieści).

 

Przypowieść to gatunek literatury moralistycznej, utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i zdarzenia nie są ważne ze względu na swe cechy jednostkowe, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji, postaw wobec życia i kolei losu. Świat przedstawiony w przypowieści stanowi...