Papirus

Papirus

Czytaj Dalej

CHESTER BEATTY PAPIRUSY

- 30 kart (reszta z całości składającej się z 110 kart) zawiera fragmenty 4 Ewangelii i Dz; początkowo papirusy te uważano za największe odkrycie bibl. Papirusy P45, P46 1 P47 wydał krytycznie F.

BODMERA PAPIRUSY

pochodzą z Egiptu; teksty Ewangelii Łukasza i Janawnoszą niewiele nowych wariantów tekstu i są zbliżone, podobniejak w papirusach Chester Beatty, do tekstu kodeksów -t>watykańskiego i -» synajskiego, zawartość p.

PAPIRUS

Bliskim Wschodzie główny materiał pisarski przez blisko 4000 łat, otrzymywany z rdzenia cibory papirusowej rosnącej w starożytności gł.

Papirus

transpozycjąsą kolumny papirusowe); 2) materiał piśmiennyużywany w staroż.