Papież

Papież

Czytaj Dalej

NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY

W latach 1285-1314 we Francji panował Filip IV Piękny. Król ten prowadził szereg wojen, szczególnie chodziło mu o przyłączenie do domen królewskich, (czyli osobistych majątków króla), bogatej prowincji Flandria (przemysł sukienniczy). Po opanowaniu Flandrii, która była lennem angielskim, monarcha stanął...

Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą św. Piotra (najważniejszego wśród apostołów, któremu Chrystus powierzył kierowanie swym kościołem na ziemi). Fakt ten miał być...

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Nie od rzeczy będzie wspomnieć,  że Karol Wielki korespondował z kalifem Harun-al-Raszydem, tym z Tysiąca i jednej Nocy. Opowiadają,  że Harun-al-Raszyd wysłał ambasadorów z Bagdadu — który zamiast Damaszku stał sio teraz stolicą muzułmaństwa — i dał im wspaniały namiot, zegar wodny, słonia i klucze...

Prymat i papieże

Biskupi rzymscy najwyraźniej i najczęściej posługiwali się zasadą bezpośrednio apostolskiego założeniagłównych stolic biskupich w Kościele, aleksandryjskiej, antiocheńskiej i rzymskiej. W odwołaniu się dotej zasady złożył Leon Wielki protest przeciw przyznaniu Konstantynopolowi na soborze...

Papież mecenas — Mikołaj V

Papież ten i jego następcy w różnym stopniu zajmowali się renesansem, obejmując swoją działalnościątakże sprawę tureckiego zagrożenia, problemy włoskiej polityki, a w minimalnym zakresie reformę życiakościelnego i wewnętrzne potrzeby Kościoła Powszechnego.

Mikołaj V (1447-1455) został...

Papież humanista — Pius II

Kardynał Rodrigo Borgia powrócił z legacji na konklawe i przez swój akces przeważył szalę na korzyśćkardynała ze Sieny, Eneasza Silvio Piccolomini, Piusa II (1458-1464).

Piccolomini, znany z uczoności, w trudnych warunkach materialnych zdobywał wiedzę, studiując prawo,choć interesował się przede...

Azja u papieża: Dzień Modlitw w Asyżu w 1986 roku

W latach 80. Jan Paweł II podjął oryginalną próbę stawienia czoła pozycjom ideologiczno-politycznym oraz ich niebezpiecznym konsekwencjom, odwołując się religii oraz ichsiły oddziaływania podczas Dnia Modlitw o Pokój, zwołanego przez niego w Asyżu 27października 1986 r.Papież skierował apel o...

Papieże tuskulańscy

Do działalności reformatorskiej w X wieku włączyły się synody we Francji, Niemczech i Italii. Były tojednak zjawiska sporadyczne i nie wystarczające. Większą aktywność miały one w Niemczech za HenrykaII (1002-1024), monarchy pobożnego, ale zapatrzonego w średniowieczny ideał teokratycznej...

Papież monarcha — Paweł II

Podczas konklawe po śmierci Piusa II kardynałowie ułożyli i zaprzysięgli kapitulację wyborczą. Wprawdziezobowiązywała ona nowego papieża do prowadzenia walki z Turkami i do zwołania soboru, lecz wswoich istotnych postanowieniach starała się ograniczyć władzę papieską na korzyść kolegium...

Republika Rzymska i papież więzień

Pius VI w 1792 roku odrzucił bez wahania wezwanie Legislatywy do przywrócenia starej rzymskiej republiki,podobnie jak odrzucał naciski Konwentu na uznanie rewolucyjnej Francji, niesłychanie silne poprzypadkowym zabójstwie w Rzymie (13.01.1793) agitatora rewolucyjnego, dziennikarza francuskiego Hugona de...

Synod paryski i uwięziony papież

Odmowa Piusa VII co do zatwierdzania cesarskich nominałów na biskupów wzmogła napięcie w Kościelefrancuskim, gdyż niektórzy z nich usiłowali objąć stolice biskupie bez papieskiej konfirmacji, napotykając na opór kapituł i kleru. Nawet słynnemu kardynałowi Maury’emu kapituła paryska odmówiłaprzekazania...

ANTYPAPIEŻ

Osoba nieprawnie obrana papieżem w czasie wakansu Stolicy Apost. lub za życia legalnego papieża.

Poza nielicznymi wypadkami wyboru a. w wyniku nieporozumień dotyczących doktryny i karności kośc, co zdarzało się szczególnie w starożytności chrzęść (pierwszy a. -> Hipolit Rzym.), najczęściej wybór a...

Wybór papieża

Po śmierci Leona IX (19.04.1054) prowadzono z Rzymu długie pertraktacje o wybór jego następcy z cesarzemHenrykiem III, który po roku przeprowadził uznanie swego kandydata, cesarskiego kanclerzaGebharda z Eichstättu. Objął on Stolicę Apostolską (13.04.055) jako Wiktor II i przez dwa lata...

Uległość papieży

Po Grzegorzu X, twórcy unii i ostatnim z wybitnych papieży tego okresu, nastąpiły trzy bardzo krótkiepontyfikaty, Innocentego V (1276), Hadriana V (1276) i Jana XXI (1276-1277). Mieli oni zasługi dlaKościoła jako kardynałowie, odznaczali się uczonością, ale nie zdołali jako papieże niczego...

Papież spotyka się z Azją

Również Jan Paweł II zastanawiał się nad sytuacją „mniejszościową" katolicyzmu w Azji.W perspektywie zarazem religijnej i historycznej, duchowej i konkretnej, charakterystycznejdla tego papieża, pielęgnował on unitarną wizję tego kontynentu, pomimo różnickulturowych i wydarzeń dziejowych, od Bliskiego...

Papież reformator i święty

W Wiedniu żywiono niechęć do sekretarza stanu, kardynała Mariana Rampolli za politykę profrancuską iprorosyjską, za sympatie dla Słowian i dla austriackiej partii katolicko-demokratycznej. Cesarz nie mógłmu darować sprzeciwu wobec katolickiego pogrzebu jego syna Rudolfa, a także odmowy kapelusza...

Papież i kardynałowie (1914 – 1958)

Nazwę Stolica Apostolska, pierwotnie przyjętą jako synonim biskupstwa rzymskiego, w Kodeksie PrawaKanonicznego zachowano w znaczeniu używanym już w ostatnich stuleciach, obejmując nią papieża oraz kongregacje, trybunały i urzędy, przez które załatwiano sprawy Kościoła powszechnego. Jako jej...

Papieże i Fryderyk I

Eugeniusz III, krótko przed swoją śmiercią, zawarł układ w Konstancji (23.03.1153) z nowym królemniemieckim Fryderykiem I (1152-1190). Obie strony zobowiązały się do współpracy i pomocy politycznej,szczególnie przeciw Normanom z Neapolu i Sycylii. Krótki pontyfikat Anastazego IV (1153-1154)nic nie zmienił...

AWINIOŃSKA NIEWOLA PAPIEŻY (1305 - 77)

Okres rezydowania papieży we Francji (od 1309 w Awinionie) i uzależnienia polityki Kościoła od królów franc., zw. też przez analogię do ST „niewolą babil." papiestwa; była wynikiem dążności państw do wyzwolenia się spod przewagi pap. i proces ten przyśpieszyła.

Bezpośrednią przyczyną a.n.p. był...

Papieże i cesarze

Następcy Grzegorza Wielkiego, poza sprawami lokalnymi Kościoła rzymskiego, zajmowali się najwięcejrozwiązywaniem konfliktów z Bizancjum. Szczytowe napięcie wystąpiło za cesarza Konstansa II, którynie tylko uwięził, osądził i skazał na wygnanie papieża Marcina I, ale wymógł na klerze rzymskim już...